Mepit: Runkopuun ja kantojen suoraa energiakäyttöä ei voi perustella kestävästi

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Euroopan parlamentti äänestää ensi viikolla uusiutuvan energian paketista. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) mietintö nostaisi uusiutuvan energian tavoitetta 27 prosentista 35 prosenttiin.

Osana uusiutuvan energian direktiivin tarkistusta päätetään myös uusiutuvan energian, mukaanlukien biopolttoaineiden, kestävyyskriteereistä.

Suomessa tulevasta energia- ja ilmastopaketista suurinta kiinnostusta on herättänyt juurikin uusiutuvan energian direktiivi (RED2). Se on Suomelle tärkeä, sillä Suomi on metsäteollisuuden ansiosta uusiutuvan energian ja liikenteen uusiutuvien polttoaineiden kärkimaa.

Suomessa biopolttoainetuottajat ovat korostaneet, että raaka-aineena energiantuotannossa ovat jätteet ja tähteet.

Meppi Heidi Hautala kommentoi, että näin toimiminen on kestävää ja direktiivissä ei saisi sallia harvennuksia lukuunottamatta kuitupuun ja runkopuun käyttämistä energiaksi. Hautala sanoo Helsingissä perjantaina 12.1.2018 pressitapaamisessa, että asiasta on myös vedonnut parlamenttiin 600 tutkijaa ympäri maailman.

EU kannustaa puurakentamisen lisäämiseen- Euroopan Unionissa suhtaudutaan hyvin myönteisesti puurakentamiseen, ja nähdään, että sitä… Lue lisää

Hautala huomauttaa tiedotteessa, että ilmasto ei katso, mistä päästöt tulevat. Runkopuun hakkuu energiakäyttöön vapauttaa ilmakehään hiiltä, joka muuten pysyisi sidottuna puussa tai puutuotteissa kuten rakennuksissa. Päästöt ovat Hautalan mukaan samaa luokkaa fossiilisen energian päästöjen kanssa.

EPP:n europarlamentaarikko Henna Virkkunen katsoo, että metsän energiakäyttö herättää aivan ymmärrettävästi huolta kansainvälisesti.

- Myös Suomen omissa intresseissä on varmistaa, että puun osalta pyritään aina mahdollisimman korkeaan jalostusasteeseen. Energiaksi on jatkossakin laitettava vain sivuvirrat ja se puu, joka ei muuhun kelpaa, Virkkunen summaa.

Virkkunen ei kuitenkaan kannata EU:n ympäristövaliokunnan kantaa, jonka mukaisesti puun energiakäytössä pitäisi noudattaa tiukasti jätehierarkiaa, eikä se saisi aiheuttaa markkinavaikutuksia.

- Lainsäädäntöön tuotuna ne aiheuttavat esteitä järkevälle metsänkäytölle. Näihin kohtiin ajan täysistunnossa muutosta, Virkkunen sanoo.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.