Vaasan yliopistolle 500 000 euron rahoituksen EU:lta tutkimus- ja tohtorikoulutushankkeeseen

Tiedote

Kuvituskuva: Kansainvälistä työliikkuvuutta tutkitaan uudessa EU-hankkeessa. Kuva: HANDOUT
Kuvituskuva: Kansainvälistä työliikkuvuutta tutkitaan uudessa EU-hankkeessa. Kuva: HANDOUT

Euroopan unioni on myöntänyt Horisontti 2020-ohjelmasta liki neljän miljoonan euron rahoituksen kansainvälistä työliikkuvuutta tutkivaan GLOMO-hankkeeseen. Vaasan yliopisto on mukana tutkimushankkeessa ja sen osuus rahoituksesta on reilut puoli miljoonaa euroa.

GLOMO-hanke perustaa myös uuden tohtorikoulutusohjelman, johon rekrytoidaan 15 kansainvälistä tohtorikoulutettavaa eli noin kaksi kuhunkin hankkeessa mukana olevaan yliopistoon. Tohtorikoulutettavien haku kolmen vuoden pesteihin on juuri käynnistynyt.

–  Hankkeen rahoitus on kohdennettu Horisontti 2020-ohjelman korkeatasoisen tieteen osiosta (Marie Sklodowska-Curie / Innovative Training Network). Ohjelma on erittäin kilpailtu EU-rahoituksen muoto ja vain muutama prosentti hakemuksista hyväksytään, kertoo Vaasan yliopiston osalta hanketta johtava henkilöstöjohtamisen professori Vesa Suutari.

Ohjelmassa kehitetään innovatiivisia, yhteistyössä tuotettavia jatko-opintoja, opiskelijoiden kansainvälistä yhteisohjausta sekä edistetään alan tutkimusta monikansallisten aineistojen kautta.

– GLOMO-hankkeessa on myös yrityspartnereita, kuten Suomesta Wärtsilä, joiden kautta opiskelijat ovat neljän kuukauden jakson alaan liittyvässä työharjoittelussa. Lisäksi opiskelijat kehittävät kansainvälisiä valmiuksiaan työskentelemällä osan kautta vierailevina tutkijoina kumppaniyliopistossa, Suutari kertoo.

Mukana alan parhaita yliopistoja ja kärkitutkijoita

Uuden GLOMO-hankkeen taustalla on professoreiden välinen kansainvälistä työliikkuvuutta tutkiva yhteistyöverkosto.  Mukana hankkeessa ovat Vaasan yliopiston lisäksi muun muassa Copenhagen Business School, Cranfield University, Toulouse Business School sekä Vrije Universiteit Amsterdam.

Professori Suutarin mukaan Vaasan yliopiston osallistumista hankkeeseen voidaankin pitää merkittävänä tunnustuksena Vaasan yliopiston johtamisen yksikön useasti palkitulle kansainvälisen työliikkuvuuden tutkimukselle. Suutarin lisäksi Vaasan yliopistosta hankkeessa ovat mukana tutkijatohtori Olivier Wurtz, joka toimii erityisesti koulutusosuuksista vastuullisena hankepäällikkönä sekä henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä, joka on mukana tutkimushankkeen toteutuksessa ja jatko-opintojen ohjauksessa.

– Uusi hanke mahdollistaa uudenlaisen kansainvälisen jatkokoulutusyhteistyön kehittämisen sekä tukee alan tutkimusyhteistyön tiivistämistä Euroopassa. Mukana on useita alan parhaita yliopistoja sekä Euroopan kärkitutkijoita, joten olemme mukana erittäin korkeatasoisessa ryhmässä. Yritysyhteistyön kautta pyritään myös tiiviiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi ja tukemiseksi niin yrityksissä kuin yhteiskunnan tasolla, kertoo professori Suutari.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.