Terrafame Group käynnistää kaksi uutta EU-rahoitteista tutkimushanketta

Kuva: Terrafame Oy

Terrafame Group Oy ilmoitti Oulun yliopiston järjestämän vesiseminaarin yhteydessä eilen 9.1.2018 käynnistävänsä vuoden 2018 aikana kaksi Euroopan komission rahoittamaa uutta tutkimushanketta, joiden budjetti on yhteensä 17 miljoonaa euroa.

SO4Control- ja NEMO-nimillä kulkevat hankkeet jatkavat vuoden 2017 lopussa päättyneen, Terrafame Groupin johtaman Ariel-hankkeen tuloksena syntyneiden konseptien kehittämistä.

Valtio-omistaja antoi vuonna 2015 Terrafame Oy:n emoyhtiö Terrafame Groupille tehtäväksi käynnistää vesienpuhdistuksen kehitys- ja pilotointihankkeen, joka nimettiin Arieliksi. Hankkeen tavoitteena oli tukea Terrafamen sulfaatin hallintaa, joka oli tuolloin akuutti ongelma.

- Ariel-hankkeessa on luotu vankka pohja Terrafamen tuotanto-  ja ympäristöteknologian jatkokehitykselle. Vuonna 2018 käynnistyvät EU-hankkeet ovat luontainen ja erittäin tärkeä jatkumo tehdylle työlle. Hankkeet ovat merkittävä investointi EU:lta, mikä kertoo siitä, että Terrafame-konsernissa tehdään EU:n raaka-ainepolitiikan mukaista kehitystyötä, kertoo Ariel-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Päivi Kinnunen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

Jatkohankkeisiin merkittävästi EU-rahoitusta

Jatkohankkeet tuovat suomalaisyrityksille merkittävästi uutta EU:n tutkimusrahoitusta.

Ensimmäinen uusista hankkeista, EU:n ja Euroopan tekonologiainstituutin SO4Control-hanke alkaa keväällä 2018. Hanke on kolmivuotinen ja sille on myönnetty 2 miljoonaa euroa rahoitusta.

SO4Control-hankkeessa jatketaan Ariel-hankkeessa käynnistettyä sulfaatin kierrätyskonseptin tutkimusta ja kehitystä. Siinä skaalataan isompaan mittakaavaan taloudellisesti kannattava ratkaisu sulfaattia sisältävien sivuvirtojen käsittelyyn bioreaktorin avulla.

Nelivuotinen NEMO-hanke hyväksyttiin loppuvuodesta 2017 EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan ja sen kokonaisbudjetti on 15 miljoonaa euroa. EU:n Horisontti 2020 on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014–2020. NEMO-hankkeen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

NEMO-hankkeen kumppanien väliset sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, ja hanke alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen aikaisintaan keväällä 2018. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 15 eurooppalaista toimijaa. Terrafamen lisäksi hankkeessa on kehityskohteena yksi toinen eurooppalainen kaivos.

- EU-rahoitteinen NEMO-hanke on erittäin merkittävä pitkän tähtäimen panostus Terrafamen tuotantoteknologian ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Samalla hanke pyrkii turvaamaan Euroopan huoltovarmuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden saatavuutta. Onnistuessaan hanke avaa Terrafamelle mahdollisuuden tuottaa huomattavia määriä nykyisiä ja uusia tuotteita sivuvirroista, joita ei vielä tällä hetkellä hyödynnetä. Tämä vähentäisi osaltaan myös Euroopan riippuvuutta kriittisten raaka-aineiden tuonnista, sanoo tiedotteessa Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Vuoden 2018 aikana käynnistyvät EU-rahoitteiset tutkimushankkeet tuovat eri kokoisille suomalaisyrityksille noin 5 miljoonaa euroa rahoitusta.

- Lisäksi eurooppalaiset yhteistyökumppanit kehittävät suomalaisten koordinoimissa hankkeissa ratkaisuja kaikkiaan yli 10 miljoonan euron budjetilla, lisää tiedotteessa Terrafame Groupin tutkimusjohtaja Jani Kiuru.

Ariel-hankkeen aikana on syntynyt useita ratkaisuja, joille on haettu patentteja. Ratkaisut eivät tarjoa kehityspolkuja ainoastaan Terrafamen T&K-toimintaan – niitä voidaan hyödyntää myös muissa tuotantoprosesseissa, joissa käytetään paljon vettä.

- Merkittävää nyt käynnistyvissä kahdessa jatkohankkeessa on myös niiden laaja sovellettavuus ja kansainvälisyys. Kyse ei ole siis vain Terrafamen tuotantoprosessin kehittämisestä. Meistä on hienoa olla kehittämässä taloudellisesti kannattavia ympäristöratkaisuja myös muiden yritysten ja toimijoiden käyttöön, Kiuru sanoo.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.