EU-virastot vähensivät 5 prosenttia työvoimaansa

EU:n instituutiot ja virastot onnistuivat vähentämään tavoitteensa mukaisesti työvoimaansa viisi prosenttia, kertoo Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Neuvosto on vaatinut EU-elimiä vähentämään henkilökuntaansa viidellä prosentilla vuosien 2013 ja 2017 välillä.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.