Vuonna 2017 Suomessa solmi 1 809 samaa sukupuolta olevaa paria avioliiton

Tasa-arvoinen avioliittolaki astui Suomessa voimaan 1.3.2017. Kuva: pixabay.com
Tasa-arvoinen avioliittolaki astui Suomessa voimaan 1.3.2017. Kuva: pixabay.com

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui Suomessa voimaan 1.3.2017 ja mahdollisti samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen avioliittoon.

Väestötietojärjestelmän tietojen mukaan maistraateissa muutettiin vuoden 2017 loppuun mennessä 1 189 aiemmin rekisteröityä parisuhdetta avioliitoksi ja solmittiin 620 uutta samaa sukupuolta olevien avioliittoa.

Samaa sukupuolta olevien avioliittoja solmittiin tai muutettiin rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi eniten Uudenmaan ja Hämeen alueella. Ne kattoivat yhteensä noin 56 prosenttia kaikista samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

Vähiten samaa sukupuolta olevien avioliittoja solmittiin tai muutettiin rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla. Ne kattoivat yhteensä 15 prosenttia kaikista samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

Tasa-arvoinen avioliittolaki astui tänään voimaan Suomessa- Tasa-arvoinen avioliittolaki astui tänään voimaan Suomessa. Se mahdollistaa avioliiton samaa… Lue lisää

LGBT-ihmiset eivät ole perhestatuksensa osalta tasa-arvoisessa asemassa kun vertaillaan eri EU-maita. Joissakin EU-maissa parisuhteen voi rekisteröidä, toisessa solmia avioliiton ja kolmannessa samaa sukupuolta olevien parisuhteita ei tunnusteta laissa.

Arkielämään tämä vaikuttaa esimerkiksi tapauksissa, joissa pariskunnan osapuolet tulevat eri EU-maista tai samaa sukupuolta oleva pariskunta tai perhe haluaa muuttaa EU:n sisällä eri jäsenvaltioon.

Syrjinnän ehkäisystä on tullut tärkeä aihe niin EU:n sisä- kuin ulkopolitiikassakin. Se on noussut tapetille myös useissa Euroopan parlamentin mietinnöissä. Samaa sukupuolta olevien parien avioliitot ovat kuitenkin EU:ssa hankala aihe, sillä niistä päättäminen on perinteisesti kuulunut jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.