Laittomien rajanylitysten määrä Eurooppaan pieneni viime vuonna

Vuonna 2017 havaittiin vähemmän laittomia rajanylityksiä Eurooppaan jo toista vuotta peräkkäin. Frontexin alustavien tietojen mukaan laittomia rajanylityksiä oli viime vuonna 204 300, mikä on 60 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tätä selitetään Italiaan ja Kreikkaan saapuvien pakolaisten määrän vähentymisellä. Espanjaan puolestaan saapui viime vuonna pakolaisia tuplamäärä verrattuna edellisiin korkeimpiin lukemiin sen jälkeen, kun Frontex on vuodesta 2009 alkaen kerännyt aiheesta tilastotietoja.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.