Tutkimus: Britannian talous kurjistuu Brexitin jälkeen, kysymys on vain siitä, kuinka paljon

Komissio julkaisi luonnoksen eropapereista. Kuva: pixabay.com
Komissio julkaisi luonnoksen eropapereista. Kuva: pixabay.com

Britannian talous tulee luultavimmin kärsimään ainakin vuosikymmenen ajan Brexitin jälkeen, sanotaan RAND Corporationin tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan Britannia on Brexitin jälkeen taloudellisesti huonommassa asemassa kuin ennen sitä, kysymys on ainoastaan siitä, kuinka huonosti maalla menee.

Esitetyistä kahdeksasta skenaariosta ainoasta yhdessä Britannialla voisi mennä paremmin kuin nyt EU-jäsenmaana. Se edellyttäisi kolmen keskistä UK-EU-US -kauppasopimusta.

EU:sta irtautuminen ilman erosopimusta, eli niin kutsuttu no deal -tilanne, olisi tutkimuksen mukaan kaikista rankin Britannian taloudelle. Se tarkoittaisi paluuta takaisin maailman kauppajärjestön WTO:n perussääntöjen noudattamiseen. Seurauksena olisi BKT:n kutistuminen lähes viidellä prosentilla kymmenen vuoden aikana Brexitin jälkeen verrattuna siihen, kuinka Britannialla todennäköisesti sujuisi taloudellisesti, jos se pysyisi EU-maana.

WTO-skenaario olisi vahingollinen myös EU:lle, mutta vaikutukset olisivat merkittävästi pienempiä. Brexitiä seuraavan vuosikymmenen aikana EU:n BKT pienenisi 0,7 prosenttia.

Jos tulevaisuudessa päädytään seuraamaan WTO:n kauppasääntöjä, Britannia liukuu tutkijoiden mukaan kauemmaksi EU-standardeista. Ajan kuluessa tämä lisäisi merkittävästi kauppaesteitä vahingoittaen brittiyrityksiä ja niiden mahdollisuuksia myydä palveluitaan EU-maihin.

Palvelusektori, johon kuuluu myös finanssi- ja pankkisektori, on erityisen tärkeä sillä se hallitsee Britannian taloutta tuottaen noin 80 prosentin osuuden bruttokansantuotteesta.

Tutkijat arvioivat mahdollisia muutoksia BKT:ssa, kaupassa ja suorissa ulkomaisissa sijoituksissa. Kahdeksasta muodostetusta skenaariosta viidessä käsiteltiin "kova Brexit" -vaihtoehtoa: WTO-säännöt, vapaakauppasopimus Britannian ja EU:n välillä, UK-US-EU -vapaakauppasopimus, vapaakauppasopimus Britannian ja Yhdysvaltojen välillä sekä pidennetty siirtymäaika jolloin EU:n ja Britannian tullit pysyvät samoina mutta muita kauppaesteitä otetaan käyttöön.

TTIP-tyyppistä sopimusta tuskin syntyy

Kahdeksasta skenaariosta edullisin Britannian taloudelle olisi kolmen keskinen UK-EU-US -vapaakauppasopimus.

Tutkijat arvioivat, että Britannian BKT voisi tällöin kasvaa 2,2 prosenttia tai verrattuna WTO-skenaarioon, olla peräti 7,1 prosenttia korkeampi.

Tämä voisi olla Britannialle taloudellisesti jopa parempi vaihtoehto kuin EU-jäsenmaana pysyminen. Skenaario olisi edullinen myös tutkijoiden mukaan EU:lle ja Yhdysvalloille. Tutkimuksen mukaan TTIP-tyyppinen sopimus on kuitenkin hyvin epätodennäköinen johtuen poliittisesta ilmapiiristä Atlantin molemmin puolin.

Kolme tutkijoiden pohtimaa pehmeämpää Brexit-vaihtoehtoa sisältävät Norjan mallin, eli että Britannia pysyisi eurooppalaisella talousalueella, Sveitsin mallin, johon liittyisi joukko kahdenvälisiä sopimuksia sekä sen, että Britannia pysyisi mukana tulliliitossa. Britannian pääministeri Theresa May on sanonut, että tulliliitossa pysyminen ei ole Britannialle vaihtoehto Brexitin jälkeen.

Yhdistyneen kuningaskunnan Brexit-ministeri David Davis sanoi joulukuun alussa Euractivin mukaan, että Britannian hallitus ei ole vielä tehnyt sektorikohtaista analyysia siitä, miten Brexit tulee vaikuttamaan Britannian talouteen. Hänen mukaansa tähän ei ole vielä tarvetta.

EU-johtajien odotetaan hyväksyvän huippukokouksessa 14-15.12 Brexit-neuvottelujen siirtymisen toiseen vaiheeseen eli tulevaisuuden suhteen pohtimiseen. Viime viikolla yhteisymmärrys saavutettiin kolmessa kynnyskysymyksessä: Pohjois-Irlanti, kansalaisten oikeudet ja taloudelliset vastuut.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.