Sarvamaa: Uudistetaanko Suomen alkoholilakia väkisin EU-lain vastaisesti?

Viinipulloja. Kuva: pixabay.com
Viinipulloja. Kuva: pixabay.com

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (EPP) kyseenalaistaa Suomen hallituksen pyrkimykset rajoittaa alkoholin rajat ylittävää etämyyntiä EU:n sisällä. Etämyynnillä tarkoitetaan muun muassa verkkokaupassa tehtävää asiointia, siis esimerkiksi yksityishenkilöiden tilauksia Suomeen muista EU:n jäsenmaista.

– Alkoholilakiin on suunniteltu raskaita byrokraattisia rajoitteita, joilla alkoholin etämyynti tehtäisiin käytännössä entistäkin mahdottomammaksi. Tämä olisi EU:n sisämarkkinoiden periaatteiden vastainen järjestely ja vahvistaisi vain entisestään kansallisen monopolin, Alkon, asemaa, Sarvamaa toteaa tiedotteessa.

Sarvamaa tiedusteli komission näkemystä asiaan jo aiemmin tänä vuonna.

– Alkoholilain valmistelu ei ole kuitenkaan edennyt etämyynnin osalta EU-lainsäädännön kannalta oikeaan suuntaan, joten nyt komissiota täytyy hoputtaa ottamaan Suomen lainsäädäntöaikeisiin selvä kanta. Siksi olen esittänyt asiasta uuden, kiireellisen selvityspyynnön komissiolle, Sarvamaa kertoo tiedotteessa.

Eduskunta pyrkii viimeistelemään alkoholilain jo lähiviikkojen aikana. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), artikla 34:n mukaan ”jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä”.

Sarvamaa on kysynyt Euroopan komission kantaa siihen, voiko Suomi käyttää kansanterveydellisiä syitä SEUT artiklan 36 mukaisena perusteena rajat ylittävän kaupan rajoituksille alkoholin etämyynnin osalta. Sarvamaa toteaa kysymyksessään komissiolle, että Suomen hallituksen perustelut eivät ole hänen mielestään uskottavia, kun samalla on suunnitteilla alkoholin saatavuuden helpottaminen kansallisen monopolin Alkon kautta.

– Miten komissio aikoo varmistaa, että Suomen uusi alkoholilaki tulee olemaan etämyynnin osalta EU-lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukainen, eikä jäsenvaltioiden väliselle kaupalle jätetä kansallisella tasolla peiteltyjä rajoituksia, jotka ovat ristiriidassa tavaran vapaan liikkuvuuden periaatteiden kanssa? Sarvamaa tiedustelee selvityspyynnössään.

Jos komission kanta asiaan on, että Suomi ei saa rajoittaa alkoholilaillaan etämyyntiä, komissio voisi aloittaa SEUT artiklan 258 mukaisen menettelyn: Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille perussopimusten mukaan kuuluvan velvollisuuden, komissio antaa asiasta lausunnon perusteluineen. Ennen sitä komissio antaa valtiolle, jota asia koskee, tilaisuuden esittää oman kantansa. Jos komission lausuntoa ei noudateta sen asettamassa määräajassa, komissio voi saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1063 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.