Afrikan unionin ja EU:n huippukokouksessa teemana oli nuoriso

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Abidjanissa järjestettiin 29. ja 30. marraskuuta Afrikan unionin (AU) ja EU:n viides huippukokous, jonka läpikäyvänä teemana oli nuoriso. Kaikkien AU:n 55:n ja EU:n 28 jäsenvaltion johtajat osallistuivat kokoukseen.

EU:ta edustivat Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, EU:n neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini, digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica. AU:ta edustivat sen puheenjohtaja Alpha Condé ja AU:n komission puhemies Moussa Faki Mahamat.

Huippukokouksessa komission puheenjohtaja Juncker nosti esiin nuorison.

- Puhuimme paljon nuorista. Jo nyt enemmistö afrikkalaisista on alle 25-vuotiaita, ja vuosisadan puoliväliin mennessä joka neljäs maapallon asukas on afrikkalainen. Tällainen väestöosinko ei kuitenkaan toimi ilman harkittuja investointeja. Juuri tästä syystä aiomme investoida koulutukseen, infrastruktuuriin, rauhaan ja turvallisuuteen sekä hyvään hallintoon, koska ne kaikki auttavat parantamaan liiketoimintaedellytyksiä ja luomaan kipeästi kaivattua työllisyyttä ja kasvua, Juncker totesi tiedotteessa.

Euroopan ja Afrikan johtajat antoivat poliittisen julistuksen, jossa ne esittävät yhteisen sitoumuksensa investoida nuoriin kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Käytännön tasolla he sitoutuivat neljään strategiseen painopisteeseen. Euroopan komissio ja AU:n komissio aikovat esittää kolmen kuukauden kuluessa painopisteisiin perustuvia hankkeita ja ohjelmia.

Painopistealueina ovat ensinnä investointien houkuttelu Afrikan rakenteellisen ja kestävän muutoksen tueksi, toiseksi ihmisiin investoiminen koulutuksen, tieteen, tekniikan ja osaamisen kehittämisen avulla ja kolmanneksi selviytymiskyvyn, rauhan, turvallisuuden ja hyvän hallinnon lujittaminen.

EU:n investointiohjelman tavoitteena on saada liikkeelle 44 miljardin euron yksityiset investoinnit kestävään kehitykseen ja työllisyyteen. Erityisesti aiotaan tukea naisten ja nuorten yrittäjyyttä.

Huippukokouksessa korostettiin, miten tärkeää on tukea osallistavaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Johtajat sopivat myös tehostavansa korkeakoulujen opiskelijoiden, henkilöstön ja tutkijoiden liikkuvuutta Afrikan mantereella ja Afrikan ja Euroopan välisten vaihto-ohjelmien hyödyntämistä.

AU:n ja EU:n huippukokouksen edellä järjestettiin monia tärkeitä tapahtumia, joihin osallistui kansalaisyhteiskunnan, paikallisviranomaisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden sekä Euroopan parlamentin ja yleisafrikkalaisen parlamentin edustajia.

Abidjanissa 9.–11. lokakuuta järjestetyssä nuorisoasiain huippukokouksessa Afrikan ja Euroopan nuoret johtajat veivät AU:n ja EU:n yhteisen Youth Plugin -aloitteen puitteissa tekemäänsä työtä eteenpäin. He laativat julistuksen, joka sisältää johtajille suunnattuja käytännön ehdotuksia. Ne ovat toimineet kimmokkeena AU:n ja EU:n huippukokouksen tulosten valmistelussa ja muotoilussa. Nuorison edustajilla oli myös mahdollisuus tulla Afrikan ja Euroopan johtajien kuulemiksi ja tehdä heille ehdotuksia.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1369 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.