Komissio antaisi jäsenmaille enemmän päätösvaltaa maataloustukien käyttöön

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

EU-komissio ehdottaa, että jäsenmaille pitäisi antaa enemmän vastuuta ja päätösvaltaa siitä, mihin maataloustukia käytetään.

Komissio julkaisi tällä viikolla “Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus” -nimeä kantavan tiedonannon. Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP tai CAP) sääntöjä pyritään yksinkertaistamaan ja joustavoittamaan.

Keskeisenä aloitteena on lisätä jäsenvaltioiden vapautta valita, kuinka ja mihin ne investoivat YMP-rahoituksensa saavuttaakseen ympäristönsuojelua, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävyyttä koskevat kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet.

– Ehdotuksemme on tärkeä askel, jolla yhteistä maatalouspolitiikkaa nykyaikaistetaan ja yksinkertaistetaan laajan sidosryhmäkuulemisen tulosten suuntaisesti. Komission esittämä uusi malli jakaa vastuuta jäsenvaltioille ja kehottaa niitä laatimaan strategiset YMP-suunnitelmat, joilla katetaan niiden ensimmäisen ja toisen pilarin mukaiset toimet. Suunnitelmat mahdollistavat yksinkertaistamisen, johdonmukaisuuden ja tulosten seurannan, sanoi tiedotteessa työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Kahden pilarin rakenne säilytetään

Komissio ehdottaa, että nykyinen kahden pilarin rakenne säilytetään, mutta EU:n säätely rajoitettaisiin minimiin.

Kukin EU-maa kehittää oman strategisen suunnitelmansa, jonka komissio hyväksyy ja jossa esitetään tapa, jolla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Sääntöjen noudattamisen sijaan huomiota keskitetään enemmän edistymisen seurantaan, ja panostetaan enemmän siihen, että rahoitus kohdistetaan konkreettisten tulosten aikaansaamiseen.

Maataloustuottajien tukeminen jatkuisi komission ehdotuksen mukaan suorien maksujen kautta. Ison osan EU-budjetista haukkaavat maataloustuet ovat roikkuneet löysässä hirressä, sillä Brexitin vuoksi menoja on pakko leikata. Vuonna 2021 alkavalla rahoituskaudella Britannia ei ole enää kasvattamassa yhteistä budjettia. Vuosibudjettiin Britannian on arvioitu jättävän noin 10 miljardin euron aukon.

Suomi useiden muiden EU-maiden ohella on ollut haluton kasvattamaan omaa maksuosuuttaan.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1063 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.