Suomen talousarviosuunnitelma sai komission siunauksen, Italian julkinen velka huolettaa

Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC
Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC

Komissio esitti eilen näkemyksensä EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan painopisteistä tulevana vuonna, antoi suosituksensa euroalueen politiikasta ja esittää lopulliset arvionsa euroalueen jäsenvaltioiden alustavista talousarviosuunnitelmista. Komissio antoi lausunnon kaikista euromaista, paitsi Kreikasta.

Komission arvion mukaan Suomen talousarviosuunnitelma on vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla vuodeksi 2018 asetettujen vaatimusten mukainen. Suomen ohella vaatimukset täyttävät myös Alankomaat, Latvia, Liettua, Luxemburg ja Saksa.

Euroalueen vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan  julkisen velan määrä saisi nousta yli 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen talouden alijäämä ei puolestaan saisi ylittää kolmea prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Viiden jäsenvaltion, joita ovat Irlanti, Kypros, Malta, Slovakia ja Viro, osalta komissio katsoo, että alustavat talousarviosuunnitelmat ovat pitkälti vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla vuodeksi 2018 asetettujen vaatimusten mukaisia. Näiden maiden alustavat talousarviosuunnitelmat saattavat johtaa jonkinasteiseen poikkeamaan kunkin maan keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävältä sopeuttamisuralta.

Viiden jäsenvaltion, joita ovat Belgia, Italia, Itävalta, Portugali ja Slovenia, osalta on komission mukaan vaarana, että maiden alustavien talousarviosuunnitelmien seurauksena vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla vuodeksi 2018 asetettuja vaatimuksia ei noudateta. Näiden maiden alustavat talousarviosuunnitelmat saattavat johtaa merkittävään poikkeamaan keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta. Lisäksi ennustetaan, etteivät Belgia ja Italia pysy velan supistamista koskevan vertailuarvon rajoissa.

Italian suurena pysynyt julkinen velka on huolenaihe. Kirjeessään Italian viranomaisille varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsen Moscovici ilmoittivat, että komissio aikoo arvioida uudelleen keväällä 2018, pysyykö Italia velan supistamista koskevan vertailuarvon rajoissa.

Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion eli liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn piiriin kuuluu vielä kaksi maata, Ranska ja Espanja.

Ranska voisi siirtyä ennaltaehkäisevän osion piiriin vuodesta 2018, jos liiallinen alijäämä korjattaisiin nopeasti ja kestävästi. Nyt on kuitenkin vaarana, etteivät alustavat talousarviosuunnitelmat ole vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla vuodeksi 2018 asetettujen vaatimusten mukaisia. Komission syksyn 2017 talousennusteessa arvioidaan, että vuonna 2018 Ranska poikkeaa merkittävästi vaaditulta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta eikä pysy velan supistamista koskevan vertailuarvon rajoissa.

Komissio katsoo, että Espanjan alustava talousarviosuunnitelma on pitkälti vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla vuodeksi 2018 asetettujen vaatimusten mukainen. Komission syksyn 2017 talousennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä on vuonna 2018 pienempi kuin perussopimuksessa suhteessa bruttokansantuotteeseen asetettu kolmen prosentin vertailuarvo. Ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämätavoitetta ei kuitenkaan saavuteta ja julkisen talouden sopeutustoimet ovat selvästi riittämättömiä verrattuna suositeltuun tasoon.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1356 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.