Naiset saavat Euroopassa keskimäärin 16,3 prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet

Naiset työskentelevät miehiä useammin matalapalkka-aloilla. Kuva: Twenty20.com
Naiset työskentelevät miehiä useammin matalapalkka-aloilla. Kuva: Twenty20.com

Viimeisin Eurobarometri-selvitys sukupuolten tasa-arvosta osoittaa, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on edelleen parantamisen varaa. Yhdeksän eurooppalaista kymmenestä pitää sukupuolten tasa-arvon edistämistä tärkeänä yhteiskunnan, talouden ja heidän itsensä kannalta.

Kotityöt ja lastenhoito eivät jakaudu vieläkään tasaisesti. Useampi kuin kahdeksan eurooppalaista kymmenestä on sitä mieltä, että miesten olisi tehtävä yhtä paljon kotitöitä tai pidettävä vanhempainlomaa omien lastensa hoitamista varten. Suurin osa (73 %) uskoo naisten kuitenkin käyttävän edelleen enemmän aikaa kotitalous- ja hoivatyöhön kuin miesten.

90 prosenttia eurooppalaisista ei pidä hyväksyttävänä sitä, että naisille maksetaan pienempää palkkaa kuin miehille. Asian korjaamiseksi 64 prosenttia kannattaa palkkauksen läpinäkyvyyttä.

Toimintasuunnitelma sukupuolten palkkaeron poistamiseksi

Naiset saavat Euroopassa edelleen keskimäärin 16,3 prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet. Ero ei ole viime vuosina kaventunut. Ero johtuu pitkälti siitä, että naiset työskentelevät vähemmän ja pienempipalkkaisilla aloilla, he saavat vähemmän ylennyksiä, heidän työuransa on katkonaisempi ja he tekevät enemmän palkatonta työtä.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Euroopan komissio esitteli vuosia 2018–2019 koskevan toimintasuunnitelman sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi. Toimintasuunnitelman täytäntöönpano edellyttää kaikkien sidosryhmien osallistumista.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on harkita mahdollisuutta muuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskevaa direktiiviä samapalkkaisuusperiaatteen noudattamisen parantamiseksi sekä rahoittaa hankkeita, joilla parannetaan sukupuolten tasa-arvoa yritysten kaikilla johtotasoilla, jotta lasikatto saataisiin rikottua. Hallituksia ja työmarkkinaosapuolia kannustetaan toteuttamaan konkreettisia toimia sukupuolijakauman tasapainottamiseksi päätöksenteossa.

Euroopan komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita hyväksymään nopeasti huhtikuussa 2017 esitetty ehdotus työn ja yksityiselämän tasapainottamisesta hoivatyön tekemisen haittavaikutusten korjaamiseksi.

Lasikatto ei ole edelleenkään murtunut Euroopassa. Kuva: Kuva: rawpixel.com Sukupuolten tasa-arvoa ei ole edelleenkään saavutettu EU-maissa - Tuoreen Eurobarometri-selvityksen mukaan sukupuolten tasa-arvoa ei ole edelleenkään saavutettu EU:n Lue lisää
Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1371 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.