ECA: Kreikan talouden sopeutusohjelmat tukivat Kreikan toipumista vain vähän

Akropolis, Kreikka. Kuva: VasenkaPhotography/Flickr CC
Akropolis, Kreikka. Kuva: VasenkaPhotography/Flickr CC

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Kreikan rahoituskriisin puhkeamisen jälkeen käynnistetyt talouden sopeutusohjelmat toivat lyhyellä aikavälillä taloudellista vakautta ja mahdollistivat joitakin uudistuksia. Ohjelmat kuitenkin tukivat Kreikan toipumista vain vähän. Niiden avulla ei ollut onnistuttu vuoden 2017 puoliväliin mennessä palauttamaan maan kykyä hankkia tarvitsemansa rahoitus markkinoilta.

Ensimmäisen, vuonna 2010 käynnistetyn talouden sopeutusohjelman arvo oli 110 miljardia euroa. Vuonna 2012 käynnistettiin 172,6 miljardin euron arvoinen ohjelma ja vuonna 2015 ohjelma, jonka arvo oli 86 miljardia euroa. Ohjelmien tavoitteena oli vakauttaa Kreikan
taloudellinen tilanne kattamalla talouden rahoitustarpeet vastineena laaja-alaisille rakenneuudistuksille. Tarkoituksena oli estää velkakriisin tartunta muulle euroalueelle.

– Näiden ohjelmien avulla edistettiin uudistusta ja vältettiin Kreikan maksukyvyttömyys. Maan kyky hankkia tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta muodostaa kuitenkin yhä haasteen, totesi tiedotteessa kertomuksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Baudilio Tomé Muguruza.

Tarkastajat havaitsivat, että komissiolla ei ollut aiempaa kokemusta vastaavanlaisen prosessin hallinnoinnista. Lisäksi todettiin, että ohjelmien ehtoja ei asetettu riittävissä määrin tärkeysjärjestykseen eikä niitä sisällytetty laajempaan Kreikkaa koskevaan strategiaan.

Ohjelmien makrotaloudelliset olettamat oli myös tarkastajien mukaan perusteltu heikosti. Yhteistyö muiden instituutioiden kanssa oli vaikuttavaa mutta muodoltaan epävirallista.

Erityistavoitteita ei juurikaan saavutettu

Tarkastajat saivat vaihtelevan kuvan neljällä keskeisellä politiikanalalla toteutettujen uudistusten suunnittelusta ja toteutuksesta.
Verotuksen ja julkishallinnon uudistukset tuottivat julkisen talouden säästöjä, mutta uudistusten rakenteellisten osien täytäntöönpano oli huomattavasti heikompaa. Rahoitusalalla toteutettiin merkittävä rakenneuudistus, mutta kustannukset olivat huomattavat.

Tarkastajat havaitsivat, että ohjelmien erityistavoitteet oli kaiken kaikkiaan saavutettu vain vähäisessä määrin. Ohjelmien avulla saatiin kuitenkin aikaan huomattavaa vakautta, sillä rahoitusasema parani 17 prosentilla BKT:sta vuosina 2009–2015. Saman ajanjakson kuluessa
tapahtunut taloudellisen toiminnan supistuminen yhdessä aiemmin keräytyneen velan rahoituskustannusten kanssa johtivat siihen, että Kreikan velkasuhde kasvoi jatkuvasti. Tämän seurauksena maa on edelleen kyvytön hankkimaan tarvitsemansa rahoituksen kokonaisuudessaan markkinoilta.

Tarkastajat pyrkivät tämän tarkastuksen yhteydessä arvioimaan Euroopan keskuspankin (EKP) roolia ohjelmissa, sillä tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on EKP:n hallinnon tehokkuuden tarkastaminen. EKP kuitenkin kyseenalaisti tarkastajien valtuutuksen eikä toimittanut riittävästi tarkastajien mukaan riittävästi aineistoa tarkastuksen suorittamiseen. Tästä syystä tarkastajat sanovat, että eivät voi raportoida EKP:n roolista.

Tarkastajat esittävät Euroopan komissiolle joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa talouden sopeutusohjelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1063 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.