Suomi painottaa EU:n budjetissa ajankohtaisia tarpeita

EU. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi

EU:n jäsenmaat ja parlamentti pyrkivät perjantaina 17. marraskuuta sopuun unionin budjetista ensi vuodelle. Suomi katsoo, että rahoituksen painopisteiden on vastattava entistä paremmin ajankohtaisia tarpeita.

EU:n jäsenmaat käsittelevät talousarviota budjettineuvoston kokouksessa Brysselissä. Suomea edustaa valtiosihteeri Risto Artjoki. Samassa yhteydessä kokoontuu sovittelukomitea, jossa neuvosto ja parlamentti etsivät yhteisymmärrystä budjetista.

Suomi painottaa budjetin pohjautumista realistisille tarpeille ja varojen käytön vaikuttavuutta. Budjetoinnin pitää olla kurinalaista, ja rahoituksen painopisteiden täytyy vastata entistä paremmin ajankohtaisia tarpeita. Suomelle on keskeistä, että rahoituskehyksen sovittuja enimmäismääriä kunnioitetaan.

Neuvosto ilmoitti 25. lokakuuta, ettei se voi hyväksyä kaikkia parlamentin budjettiin 2018 ehdottamia tarkistuksia. Tämän seurauksena 31. lokakuuta alkoi kolme viikkoa kestävä sovittelumenettely, jolla pyritään ratkaisemaan toimielinten erimielisyydet.

Parlamentti pyytää budjetin lisäämistä niin, että maksusitoumusten määrä olisi yhteensä 162,6 miljardia euroa ja maksujen 146,7 miljardia euroa. Neuvosto asetti sitoumusten kokonaismääräksi yhteensä 158,9 miljardia euroa ja maksujen kokonaismääräksi 144,4 miljardia euroa.

Sovittelukomiteaan kuuluu 28 jäsenmaiden edustajaa ja 28 parlamentin jäsentä. Ensimmäinen kokous pidettiin 6. marraskuuta.

EU:n suuria haasteita ovat edelleen muuttoliike, pakolaiskriisi ja unionin turvallisuus, joihin vastaaminen edellyttää unionin rahoitustoimia. Budjetilla tulee Suomen mielestä myös edistää talouskasvua, työllisyyttä, investointeja ja osaamista.

Suomi pyrkii tämän mukaisesti vaikuttamaan unionin menoihin ja sitä kautta myös EU-maksujensa tasoon.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1356 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.