Mepit: Oikeusvaltioperiaatteen toimivuutta Maltalla seurattava

Euroopan parlamentti vaatii Maltaa kiinnittämään huomiota oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Mepit kehottavat komissiota valvomaan maan tilannetta.

Euroopan parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan komissiota käynnistämään Maltan hallituksen kanssa vuoropuhelun oikeusvaltioperiaatteen toimivuudesta Maltalla. Lisäksi mepit pyytävät komissiota tarkastamaan, noudattaako Malta kolmatta rahanpesudirektiiviä ja pääomavaatimuksia koskevaa direktiiviä.

Parlamentti toteaa, että Maltan lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen riippumattomuus on saattanut vaarantua sen vuoksi, että maan hallituksella on valta nimittää poliisiylijohtaja, rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikkö (FIAU) johtaja ja yleinen syyttäjä. Lisäksi mepit haluavat lisätietoa Maltan järjestelystä, jonka kautta Malta kauppaa Maltan ja EU:n kansalaisuutta EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille.

Mepit vaativat myös riippumattoman kansainvälisen tutkinnan käynnistämistä Daphne Caruana Galizian murhan vuoksi. He edellyttävät, että Europol osallistuu täysipainoisesti tapauksen tutkimiseen.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About EU-uutiset.fi 2213 Articles

EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.