EP pyrkii vahvistamaan verkkokaupan kuluttajalainsäädäntöä

Verkkokauppa. Kuva: EU/AFP/THIERRY ROGE
Verkkokauppa. Kuva: EU/AFP/THIERRY ROGE

Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 37 prosenttia verkkokaupasta ja matkavaraus-, viihde-, vaate-, elektroniikka- ja kulutusluottosivustoista rikkoi EU:n kuluttajalainsäädäntöä.

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään tiistaina uudet EU:n laajuiset säännöt, joilla suojellaan internetissä toimivia kuluttajia huijauksilta ja pyritään saamaan epärehelliset myyjät kiinni nopeammin.

Uusilla säännöillä annetaan kansallisille valvontaviranomaisille enemmän valtuuksia valvoa ja puuttua kuluttajanoikeuksien rikkomuksiin verkkokaupassa ja samalla tiivistetään EU-maiden valvontaviranomaisten yhteistyötä rajat ylittäviin rikkomuksiin puuttumiseksi.

Kansallisille valvontaviranomaisille myönnetään uusien päivitettyjen sääntöjen myötä enemmän valtuuksia valvoa ja puuttua kuluttajanoikeuksien rikkomuksiin verkkokaupassa. Lisäksi yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken EU:n alueella vahvistetaan.

Uusilla säännöillä pyritään korjaamaan lainsäädännölliset puutteet, joiden merkitys korostuu EU-maiden erilaisten kuluttajalainsäädännön valvonnan käytäntöjen vuoksi. Uusien sääntöjen myötä kansalliset valvontaviranomaiset voivat pyytää aluetunnusrekisterinpitäjiltä ja pankeilta tietoja epärehellisten myyjien kiinni saamiseksi, ostaa tuotteita ja palveluita koeostoina myös nimettömiä tilauksia käyttäen.

Uudet säännöt mahdollistavat sen, että voidaan määrätä kuluttajille suunnatun selkeän varoituksen esittämisestä nettisivuilla tai määrätä internetpalvelun tuottajan poistamaan tai estämään pääsy esimerkiksi nettisivulle tai sovellukseen, jos muuta keinoa laittoman käytännön lopettamiseksi ei löydy, määrätä rangaistuksia kuten sakkoja, hakea elinkeinonharjoittajalta sitoumuksia tarjota riittävä hyvitys kuluttajille, jotka ovat kärsineet rikkomuksesta.

Laajamittaisiin rikkomuksiin puuttuminen

Komissio koordinoi toimia tapauksissa, missä rikkomus on aiheuttanut vahinkoa kuluttajien yhteisille eduille ainakin kahdessa kolmasosassa jäsenmaista. Näiden maiden tulee lisäksi vastata väkiluvultaan vähintään kahta kolmasosaa EU-maiden väestöstä.

Yksi parlamentin tärkeimmistä vaatimuksista neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa lainsäädännön lopullisesta muodosta koski kuluttajajärjestöjen roolia. Uusien sääntöjen myötä kuluttajajärjestöt voivat ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista komissiolle, sillä tieto rikkomuksista saattaa saavuttaa kuluttajajärjestöt aikaisemmin kuin viranomaiset.

– Uudet säännöt vahvistavat ja parantavat yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken niin, että rajat ylittäviin rikkomuksiin voidaan paremmin puuttua ja sääntöjen noudattamista valvoa tehokkaammin. Kansalliset viranomaiset, komissio ja kuluttajajärjestöt yhdessä takaavat tehokkaan järjestelmän, jolla puututaan epärehellisten myyjien toimintaan ja edistetään kuluttajanoikeuksia sisämarkkinoilla, sanoi esittelijä Olga Sehnalová (S&D, Tšekin tasavalta).

Parlamentti hyväksyi uuden lainsäädännön äänin 591 puolesta, 80 vastaan, 15 tyhjää. Myös neuvoston pitää vielä virallisesti hyväksyä säännöt. Tämän jälkeen asetus on voimassa 24 kuukautta sen voimaantulopäivästä.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1189 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.