Akava: EU:n panostettava työmarkkinatoimintaan Göteborgin huippukokouksen jälkeenkin

Tiedote

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Kuva Liisa Takala
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Kuva Liisa Takala

EU:n toimielimet käsittelevät yhteisen julistuksen Göteborgin sosiaalihuippukokouksessa 17. marraskuuta. Epävirallisen huippukokouksen painotuksena on sosiaalinen ulottuvuus, johon työelämäasiat kuuluvat keskeisenä osana. Lisäksi 16. marraskuuta Euroopan ay-johtajien huippukokous järjestetään myös Göteborgissa.

Julistuksen hyväksyminen on merkittävä askel sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi ja sen palauttamiseksi EU:n kärkihankkeeksi. Akava muistuttaa tiedotteessa, että on tärkeää miettiä, miten julistus johtaa vahvaan työmarkkina- ja sosiaalikysymysten toimintaan unionissa myös seuraavalla komissio- ja parlamenttikaudella.

– Arvostamme, että Junckerin komissio palautti unionin sosiaalisen ulottuvuuden takaisin kärkihankkeeksi. Tämä on tärkeää eurooppalaisen työelämän näkökulmasta. Nyt pitää alkaa toimia sen puolesta, että tämä linja jatkuu, kun uusi komissio ja Euroopan parlamentti aloittavat toimintansa vuonna 2019. Myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2019 on toimittava aktiivisesti sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder tiedotteessa.

Göteborgin julistuksen ohella EU-tason käsittelyssä Brysselissä ovat tästä asiakokonaisuudesta muun muassa työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työsuhteen ehtojen näyttödirektiivin uusiminen, tiedonanto työaikadirektiivistä sekä kaikkialla EU:ssa pätevän sosiaaliturvanumeron luominen.

– Näillä toimilla esimerkiksi päivitetään työmarkkinoita digitalisaatioon ja tasa-arvoiseen työelämään. Yleiseurooppalaisina pelisääntöinä ne poistaisivat kilpailun vääristymiä sisämarkkinoille. Tätä kautta Suomi yleisesti korkeatasoisen työelämän maana hyötyisi edellä mainituista hankkeista. Kaikkialla pätevä sosiaaliturvanumero helpottaisi maasta toiseen liikkuvien kansalaisten elämää. Nämä ovat oivia esimerkkejä siitä, miten kansalaiset ja Suomi hyötyvät EU:n toiminnasta, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen tiedotteessa.

Valmistelut uuteen komissio- ja parlamenttikauteen alkavat ensi vuonna. Euroopan parlamentin vaalien jälkeen julkaistaan komission toimintaohjelma, joka on käytännössä EU:n hallitusohjelma. Akava haluaa komission toimintaohjelmaan yhtä vahvan työmarkkinaulottuvuuden kuin kuluvalla kaudella.

Esimerkiksi työaikakysymysten käsittelyä tulisi jatkaa ja antaa aiheesta annetulle tiedonannolle lisäpontta muuttamalla se toimeenpanodirektiiviksi. Työssäjaksamiseen pitää kiinnittää huomiota ja EU:n työsuojelun puitedirektiivin tulisi kattaa selvästi henkinen työsuojelukin. Liikkuvien työntekijöiden ja itsensätyöllistäjien liikkuvuusmahdollisuuksia maasta toiseen tulee edelleen parantaa. Muun muassa näitä asioita tulisi olla tulevassa komission toimintaohjelmassa Göteborgin huippukokouksen jatkumona, toivoo Akava.

Akava on korostanut EU:n sosiaalisen pilarin hankkeen tärkeyttä muun muassa Kohti uutta Euroopan unionia -asiakirjassaan. Sen tulee johtaa käytännön aloitteisiin työelämän, työsuojelun ja tasa-arvon alueella.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1189 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.