Suomen talouskasvu merkittävästi EU-keskiarvoa parempaa

Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC
Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC

Euroalueen talous näyttää kasvavan tänä vuonna nopeimmin kymmeneen vuoteen, sillä reaalisen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,2 prosenttia. Tämä on huomattavasti enemmän kuin keväällä ennustettiin (1,7 %). Myös koko EU:n talous ylittänee odotukset vahvan kasvun ansiosta, sillä kasvun ennustetaan nopeutuvan kevään 1,9 prosentista 2,3 prosenttiin.

Tänään julkaistun syksyn talousennusteen mukaan Euroopan komissio odottaa BKT:n kasvavan edelleen sekä euroalueella että koko EU:ssa 2,1 prosenttia vuonna 2018 ja 1,9 prosenttia vuonna 2019. Raportin mukaan Suomen talouskasvu on huomattavasti EU:n ja euroalueenkin keskiarvoa parempaa.

Suomen bruttokansantuotteen komissio ennustaa kasvavan tänä vuonna 3,3 prosenttia. Se on keväistä ennustetta reilusti enemmän, tuolloin kasvuksi arvioitiin 1,3 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi Suomeen komissio ennustaa 2,7 prosenttia ja vuodelle 2019 2,4 prosentin kasvua.

Ennuste on huomattavasti esimerkiksi suomalaisten liikepankkien, valtiovarainministeriön ja taloustutkimuslaitosten ennustetta postiivisempi.

Odotukset ylittyneet

Euroopan talous on kehittynyt tänä vuonna komission mukaan huomattavasti odotettua paremmin. Kehitystä ovat siivittäneet vahva yksityinen kulutus, talouskasvun nopeutuminen eri puolilla maailmaa ja työttömyyden vähentyminen. Myös investoinnit ovat piristymässä, sillä rahoitusehdot ovat suotuisia ja talouden ilmapiiri on kohentunut huomattavasti epävarmuuden väistyessä. Kaikkien jäsenvaltioiden taloudet ovat kasvussa ja tilanne jäsenvaltioiden työmarkkinoilla kohenee, mutta palkat nousevat hitaasti.

Vaikka elpyminen on nyt ollut käynnissä keskeytyksettä 18 vuosineljänneksen ajan, se on yhä puutteellista, sillä esimerkiksi työmarkkinoiden kehitys on edelleen huomattavan heikkoa ja palkat nousevat tavanomaista hitaammin. Sen vuoksi BKT:n kasvu ja inflaatio ovat edelleen riippuvaisia toimintapoliittisesta tuesta.

Euroopan keskuspankki on pitänyt rahapolitiikan erittäin elvyttävänä, kun taas jotkin muut keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat alkaneet nostaa korkoja. Useiden euroalueen jäsenvaltioiden odotetaan noudattavan elvyttävää finanssipolitiikkaa vuonna 2018, mutta euroalueen finanssipolitiikan kokonaisvirityksen odotetaan pysyvän laajasti ottaen neutraalina.

Työttömyyden väheneminen jatkuu, mutta edelleen vajaateholla

Uusia työpaikkoja syntyy jatkuvasti, ja työmarkkinaolosuhteiden odotetaan hyötyvän kotimaiseen kysyntään perustuvasta kasvusta, maltillisesta palkkakehityksestä ja joissain jäsenvaltioissa toteutetuista rakenneuudistuksista. Euroalueen työttömyyden odotetaan olevan tänä vuonna keskimäärin 9,1 prosenttia eli alimmalla tasolla sitten vuoden 2009, sillä työllisten kokonaismäärä nousee ennätyksellisen suureksi.

Työttömyyden odotetaan vähenevän myös kahden seuraavan vuoden aikana niin, että se on 8,5 prosenttia vuonna 2018 ja 7,9 prosenttia vuonna 2019. EU:n työttömyysasteen ennustetaan olevan tänä vuonna 7,8 prosenttia, 7,3 prosenttia vuonna 2018 ja 7,0 prosenttia vuonna 2019. Työpaikkojen määrän kasvun odotetaan jatkossa hidastuvan, sillä väliaikaiset verokannustimet poistuvat eräissä maissa ja joissain muissa maissa saattaa ilmetä osaamisvajetta.

Suomessa komissio ennustaa työttömyysasteen alenevan tänä vuonna 8,6 prosenttiin ja ensi vuonna 8,3 prosenttiin.

 

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1189 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.