EEA: EU näyttäisi saavuttavan 2020-päästövähennystavoitteen, Suomen täytyy ottaa vielä loppukiri päästöjen vähentämisessä

Kuva: Murat Ibranoglu- NATURE@work/EEA
Kuva: Murat Ibranoglu- NATURE@work/EEA

Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 2016 aikana Euroopan unionin alueella vaatimattomasti. Arvioilla vahvistetaan, että EU on oikealla tiellä saavuttaakseen 2020-päästöjenvähennystavoitteensa, mutta enemmän täytyy tehdä, jotta unioni saavuttaisi pidemmän aikavälin tavoitteensa, sanoo Euroopan ympäristökeskus (EEA) tiedotteessaan.

EEA laatii vuosittain raportin, jossa se tarkastelee, miten Euroopan unionin maat ovat pärjänneet päästötavoitteiden saavuttamisessa sekä miltä pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa. Nyt julkaistut dokumentit ovat vain osa kokonaista raporttia. Raportin viimeinen osa julkaistaan myöhemmin tässä kuussa.

Euroopan ympäristökeskus laatii raportit vuosittain arvioimaan EU: n ja jäsenvaltioiden edistymistä ilmasto- ja energiatavoitteidensa saavuttamisessa. Tavoitteisiin kuuluu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2020 mennessä.

– EU on vakaasti matkalla kohti vuoden 2020 päästötavoitteitaan, mikä kuvaa innovaatioiden ja investointien myönteisiä vaikutuksia tulevaisuuden vähähiiliseen talouteen. On kuitenkin selvää, että meidän on voimakkaasti tehostettava ponnistelujamme, jotta voimme täyttää Pariisin sopimussitoumukset ja kunnianhimoisemmat pitkän aikavälin tavoitteet 2030- ja 2050-luvuille vähähiilisen talouden luomisessa, toteaa EEA: n pääjohtaja Hans Bruyninckx.

Alustavien arvioiden mukaan vuoden 2016 päästöt EU:ssa vähenivät 0,7 prosenttia vuodesta 2015. Lievä lasku vastaa 23 prosentin päästövähennyksiä vuosien 1990 ja 2016 välisenä aikana. Vuoden 2016 päästövähennykset johtuivat pääosin uusiutuvan energian osuuden kasvusta ja siirtymisestä hiilestä kaasuun. Päästövähennyksiä tuli kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että energiankulutus kasvoi ja asuin- sekä liikennesektoreiden päästöt kasvoivat.

Vaikka EU kokonaisuudessaan vaikuttaisi saavuttavan 2020-päästövähennystavoitteensa, jäsenmaiden välillä on eroa. 21 jäsenmaata EEA:n arvion mukaan saavuttaa tavoitteensa, mutta seitsemän jäsenmaan, Suomi mukaanlukien, täytyy vielä parantaa suoritustaan päästäkseen tavoitteisiin. Suomen lisäksi loppukiriä tavoitteeseen pääsemiseen vaaditaan vielä myös Itävallalta, Belgialta, Saksalta, Irlannilta, Luxemburgilta ja Maltalta.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1189 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.