Meppien toiminta EU-parlamentissa

Suomen meppien toiminta EU-parlamentissa

Euroopan parlamentissa on 751 europarlamentaarikkoa 28 jäsenmaasta.

EU-kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet (mepit) suoraan ajamaan etujaan. Suomesta valittiin toukokuun 2014 vaaleissa 13 meppiä. Parlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi eli seuraavat EP-vaalit ovat vuonna 2019.

Parlamentin virallinen toimintapaikka on Strasbourgissa Ranskassa, mutta se toimii myös Brysselissä Belgiassa sekä Luxemburgissa. Täysistunnot pidetään 12 kertaa vuodessa Strasbourgissa. Ylimääräiset täysistunnot pidetään Brysselissä ja siellä myös valiokunnat kokoontuvat.

Parlamentti päättää EU:n laeista yhdessä jäsenmaita edustavan ministerineuvoston kanssa. Parlamentti myös hyväksyy EU:n tekemät kansainväliset kauppasopimukset ja hyväksyy monivuotiset rahoituskehykset sekä päättää yhdessä ministerineuvoston kanssa vuosittaisesta talousarviosta.

Suomesta valitut mepit eivät muodosta omaa kansallista ryhmäänsä vaan ovat sijoittuneet parlamentissa toimiviin poliittisiin ryhmiin. Edustettuna on noin 180 poliittista puoluetta, jotka muodostavat kahdeksan monikansallista poliittista ryhmää. Suomalaisia edustajia on lähes kaikissa poliittisissa ryhmissä.

Parlamentin paikat jakautuvat jäsenvaltioiden kesken sen mukaan, mikä on niiden osuus EU:n väestöstä. Kuten jo ennalta mainittiin, Suomella on EP:ssa 13 paikka. Esimerkiksi Virolla, Luxemburgilla, Maltalla ja Kroatialla on kullakin paikkoja ainoastaa kuusi. Saksalla paikkoja on 96, Ranskalla 74, Italialla 73, Espanjalla 54 ja Puolalla 51. EU:sta poistuvalla Yhdistyneellä kuningaskunnalla paikkoja on 73.

Keskeinen osa meppien työstä tehdään valiokunnissa. Valiokunnissa käsitellään komission ehdotuksia EU:n laeiksi ja budjetiksi. Valiokunta nimittää kuhunkin asiaan yhden mepin esittelijäksi, joka vastaa mietinnän valmistelusta. Mietinnöt esitellään täysistunnossa, missä sen pohjalta päätetään parlamentin kannasta.

Tietoa EU-uutiset.fi 2343 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.