Komissio esittää keinoja torjua terrorismia

Frans Timmermans ja Marianne Thyssen. Kuva: EU/Etienne Ansotte

Komissio esittää turvallisuusunionia koskevassa raportissaan käytännön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on puolustaa EU:n kansalaisia tehokkaammin terrorismin uhkaa vastaan ja luoda Eurooppa, joka suojelee.

Toimenpiteillä pyritään korjaamaan hiljattain tehtyjen hyökkäysten paljastamia heikkouksia, tuetaan jäsenvaltioita julkisten tilojen suojelemisessa ja estetään terroristien toimintamahdollisuuksia. Lisäksi komissio ehdottaa terrorismin torjuntaa koskevan EU:n ulkoisen toiminnan vahvistamista, myös Europolin kautta, ja suosittelee, että EU aloittaa neuvottelut Kanadan kanssa tehdyn matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen tarkistamisesta.

- Emme koskaan anna periksi terroristeille, jotka hyökkäävät turvallisuuttamme ja vapauksiamme vastaan. Eurooppalaiset vaativat, että kansalliset hallitukset ja EU toimivat päättäväisesti näiden riskien torjumiseksi. Tänään julkistetut uudet toimet auttavat jäsenvaltioita viemään terroristeilta keinot toteuttaa julmia tekojaan ja parantavat myös julkisten tilojemme ja sen myötä elintapamme suojelua, sanoi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos muistuttaa, että terrorismi ei tunne rajoja.

- Sen tehokas torjuminen onnistuu ainoastaan yhteistyöllä – sekä EU:n sisällä että kumppanien kanssa maailmanlaajuisesti. Kansalaisten turvallisuuden kannalta on olennaista vaihtaa tehokkaasti tietoja, kuten matkustajarekisteritietoja, Avromopoulos kertoi.

Turvallisuusunionista vastaavan komissaarin Julian Kingin mukaan terrorismin riskiä ei voida koskaan poistaa kokonaan.

- Voimme kuitenkin edelleen vähentää terroristien mahdollisuuksia valmistella ja toteuttaa rikoksiaan. Koska terroristit muuttavat taktiikoitaan, EU tehostaa tukeaan jäsenvaltioille näihin uhkiin vastaamiseksi: autamme suojelemaan julkisia tiloja, joissa ihmiset kokoontuvat, ja samalla pyrimme katkaisemaan terroristien mahdollisuudet saada vaarallisia, pomminvalmistuksessa tarvittavia materiaaleja ja tukkimaan rahoituslähteet, King sanoi.

Julkisten tilojen suojaaminen

Terroristien kohteena ovat yhä useammin julkiset tilat ja väkijoukot, kuten äskettäisissä terrori-iskuissa Barcelonassa, Lontoossa, Manchesterissä ja Tukholmassa. Sen vuoksi komissio esittää tänään toimintasuunnitelman, jolla lisätään tukea jäsenvaltioiden toimille julkisten tilojen suojelemiseksi ja niiden haavoittuvuuden vähentämiseksi.

Komissio kohdentaa sisäisen turvallisuuden rahastosta 18,5 miljoonaa euroa kansainvälisiin hankkeisiin, joilla parannetaan julkisten tilojen suojelua. Lisäksi vuonna 2018 osoitetaan kaupunkialueiden innovatiivisten toimenpiteiden määrärahoista 100 miljoonaa euroa kaupunkien tukemiseen turvallisuusratkaisuihin tehtävissä investoinneissa.

Komissio antaa tulevan vuoden aikana uusia ohjeita, joilla autetaan jäsenvaltioita erilaisissa julkisten tilojen suojeluun liittyvissä kysymyksissä sekä lisätään yleistä tietoisuutta asiasta. Ohjeisiin sisältyy teknisiä sisäänrakennetun turvallisuuden ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan julkisten tilojen turvallisuutta samalla kun säilytetään niiden avoin ja julkinen luonne.

Komissio perustaa marraskuussa lainvalvojien foorumin sekä suurriskiverkoston. Niiden puitteissa voidaan järjestää yhteistä koulutusta ja yhteisiä harjoituksia valmiuksien parantamiseksi hyökkäysten varalta.

Turvallisuus on komission poliittinen painopiste

Turvallisuus on ollut komission poliittinen painopiste Junckerin puheenjohtajakauden alusta asti. Näin oli jo Junckerin heinäkuussa 2014 esittämissä poliittisissa suuntaviivoissa ja niin myös viimeisimmässä unionin tilaa käsittelevässä puheessa 13. syyskuuta 2017.

Euroopan turvallisuusagenda ohjaa komission työtä tällä alalla. Siinä esitetään keskeiset toimet EU:n toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi terrorismin ja turvallisuusuhkien torjunnassa, johon kuuluvat radikalisoitumisen ehkäiseminen, kyberturvallisuuden tehostaminen, terrorismin rahoituksen katkaiseminen ja tietojenvaihdon parantaminen. Agendan toteuttamisessa on edistytty merkittävästi, ja näin on luotu pohjaa toimivalle ja todelliselle turvallisuusunionille. Tämä kehitys näkyy komission säännöllisesti julkaisemissa raporteissa.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.