Ruokatuotanto voisi olla kestävää, jos asenteet muuttuisivat

Kuva: Kaarina Heiskanen/Flickr CC

Ruuan tutannon, kuluttamisen ja kaupan saisi Euroopassa ympäristön kannalta kestäväksi, mutta se vaatisi valtavaa asennemuutosta, sanoo Euroopan ympäristökeskus (EEA) tuoreessa raportissaan.

Raportissa analysoidaan niitä haasteita, joita Eurooppa kohtaa pyrkiessään muuttamaan ruuantuotantoaan kestävälle pohjalle. Muutos täytyy tapahtua, jotta Eurooppa saavuttaisi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. EEA on tarkastellut Euroopan elintarvikejärjestelmän nykytilaa elintarvikkeiden ja ravinnon turvallisuuden, ekosysteemien terveyden sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin tavoitteiden näkökulmasta.

Elintarvikeketjujen liikevaihto mukaan lukien maatalous- ja kalataloustuotanto oli vuonna 2013 noin 3,9 biljoonaa euroa. Euroopan elintarviketuotanto vaikuttaa myös ympäristöön Euroopan ulkopuolella esimerkiksi rehujen tuonnin vuoksi. Rehutuotanto on merkittävä energian ja veden kuluttaja sekä suuri kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Vuonna 2013 EU:n bruttoenergiankulutuksesta kului yli 17 prosenttia ruuan viljelyyn, käsittelyyn, pakkaamiseen ja kuljetukseen.

Raportissa todetaan, että elintarvikejärjestelmän ympäristövaikutusten vähentäminen edellyttää luonnonvarojen tehokkaampaa ja kestävää käyttöä, tuotantomenetelmien muutoksia, elintarvikkeiden valintoja. Ympäristöriskejä pitäisi vähentää myös poistamalla haitallisia kemikaaleja elintarvikeketjusta.

Nykyiset politiikat kohdistuvat pääasiassa tuottajiin ja kuluttajiin. Niissä keskitytään parantamaan elintarvikejärjestelmän resurssitehokkuutta ja kuluttajien tietoisuutta. Tämä lähestymistapa voi parantaa elintarvikejärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa, mutta se ei tarjoa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia muutoksia.

EEA:n raportin mukaan Euroopassa pitäisi varmistaa, että kaikkien saatavilla on ravitsevaa ruokaa kohtuulliseen hintaan. Maanviljelijöille ja muille elintarvikeketjussa työskenteleville pitäisi taata riittävä tulotaso. Ruuan turvallisuudesta pitäisi raportin mukaan pitää parempaa huolta. Myös ruokavaliomuutokset olisivat tarpeen. Jotta ruuan tuotanto olisi ympäristön kannalta kestävää, kuluttajien täytyisi syödä vähemmän lihaa, maitotuotteita ja kananmunia.

Myös jätteenkäsittelyyn täytyy EEA:n mukaan kiinnittää paremmin huomiota ruokaketjun jokaisessa vaiheessa ja keskittää ruuan tuotanto omalle mantereelle.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1189 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.