Komissio toivoo pankkiunionin kaikkien osien valmistuvan viimeistään vuonna 2018

Valdis Dombrovskis. Kuva: EU/Jennifer Jacquemart

Euroopan kansalaiset ja yritykset hyötyvät entistä tiiviimmästä finanssimarkkinoiden yhdentymisestä ja vakaammasta rahoitusjärjestelmästä, sanoo komissio tiedotteessaan.

Pankkiunionin tarkoituksena on saada talous- ja rahaliitosta (EMU) vakaampi. Samalla rajoitetaan tarvetta riskien julkiseen jakamiseen, mikä hyödyttää sisämarkkinoita kokonaisuudessaan.

Komissio teki ehdotuksen pankkiunionista vuonna 2012. Ehdotuksella haluttiin vakauttaa pankkisektoria ja palauttaa luottamus euroon. Pankkiunioni perustuu pankkien vakavaraisuusvaatimusten kiristämiseen. Siihen kuuluu pankkivalvonta, kaatumassa olevien pankkien hoitoa koskevat säännöt sekä parempi tallettajien suoja. Pankkiunionin kaksi ensimmäistä pilaria toteutettiin perustamalla yhteinen valvontamekanismi (YVM) ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Yhteistä talletussuojajärjestelmää ei kuitenkaan vielä ole perustettu. Komissio teki ehdotuksen eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä marraskuussa 2015.

Pankkiunionista saadaan kaikki hyödyt ja tarvittavat välineet kriisien ratkaisemiseksi vasta sitten, kun sen kaikki osatekijät on otettu täysimääräisesti käyttöön. Vuonna 2015 annetussa viiden puheenjohtajan kertomuksessa ja tausta-asiakirjassa talous- ja rahaliiton syventämisestä kehotettiin jo saattamaan pankkiunionin viimeistely päätökseen ennen vuoden 2019 loppua. Sittemmin puheenjohtaja Juncker toivoi unionin tilasta pitämässään puheessa, että kaikki pankkiunionin osat saataisiin valmiiksi viimeistään vuonna 2018.

Pankkiunionista keskustellaan joulukuun huippukokouksessa

Unionin tilasta pitämässään puheessa puheenjohtaja Jean-Claude Juncker toisti, että pankkiunioni toimii vain, jos riskien vähentäminen ja riskien jakaminen kulkevat käsi kädessä.

Komissio julkaisi eilen etenemissuunnitelman, jotta pankkiunionin jäljellä olevista osista päästäisiin neuvostossa yhteisymmärrykseen. Pankkiunionista keskustellaan joulukuun eurohuippukokkouksessa.

Etenemissuunnitelmassaan komissio ehdottaa toimenpiteitä joilla on tarkoitus vähentää järjestämättömiä lainoja ja auttaa pankkeja hajauttamaan sijoituksiaan valtion joukkovelkakirjoissa. Riskien jakamisen osalta komissio esittää joitakin ehdotuksia eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän käsittelyn nopeuttamiseksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tällä järjestelmällä, joka on olennainen puuttuva tekijä pankkiunionissa, annetaan suoja kansalaisten talletuksille pankkiunionissa keskustasolla.

Tiedonannossa esitetään keinot edetä nopeasti kohti yhteistä finanssipoliittista varautumiskeinoa, jota käytetään vasta viimeisenä keinona. Jäsenvaltiot sitoutuivat tähän jo vuonna 2013. Tällä varmistetaan järjestelmän vakaus ja se, että yhteisellä kriisinratkaisurahastolla on riittävästi resursseja käsitellä samanaikaisesti jopa useamman suuren pankin kriisinratkaisua.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi, että täysimittainen pankkiunioni on välttämätön talous- ja rahaliiton tulevaisuutta sekä työllisyyttä ja kasvua tukevaa rahoitusjärjestelmää ajatellen.

– Haluamme pankkisektorin, joka pystyy selviytymään kriiseistä ja jakaa riskit yksityisten kanavien kautta, jotta veronmaksajat eivät ole ensisijaisia maksajia. Tänään esittelemme käytännöllisiä tapoja niin riskien jakamiseen kuin niiden vähentämiseen. Toivomme, että ne auttavat EU:n lainsäätäjiä pääsemään yhteisymmärrykseen vielä keskeneräisistä seikoista viimeistään vuonna 2018, Valdis Dombrovskis sanoi.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1064 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.