EU pyrkii edistämään merten puhtautta ja turvallisuutta yli 550 miljoonalla eurolla

Kuva: Kate Ter Haar/Flickr CC

Euroopan unioni on julkistanut Maltassa viime viikon lopulla pidetyssä EU:n isännöimässä Our Ocean -konferenssissa sitoutuvansa 36 konkreettiseen toimeen, joilla edistetään merten terveyttä, puhtautta ja turvallisuutta. Sitoumusten arvo on yli 550 miljoonaa euroa ja ne kattavat toimia kaikkialla maailmassa.  Haasteita riittää muoviroskasta ja merieliöstön suojelemisesta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja rikolliseen toimintaan merellä.

Merellinen turvallisuus on maailmankaupan ja vaurauden perusta, mutta sitä uhkaavat luonnonkatastrofit, merirosvous, laiton kauppa ja aseelliset konfliktit.

Huolimatta YK:n 10 prosentin suojelutavoitteesta alle 5 prosenttia maailman meri- ja rannikkoalueista on tällä hetkellä suojattu lailla ja vieläkin vähemmän on tosiasiallisesti suojeltua.

Euroopan komissio pyrkii toimimaan hyvänä esimerkkinä ja aloittaa siivoamisen ruohonjuuritasolla. Yhtenä konkreettisena toimena merien suojelemiseksi Euroopan komissio ilmoitti, että kaikki kertakäyttöiset muovimukit poistetaan vuoden 2017 loppuun mennessä juomavesipisteistä ja juoma-automaateista komission rakennuksissa Brysselissä.

EU sitoutuu myös raportoimaan vuoden 2018 Our Ocean -konferenssissa kaikista toimistaan muiden kertakäyttömuovituotteiden käytön vähentämiseksi edelleen kaikissa rakennuksissaan ja tapahtumissaan. Tämän toteuttamiseksi EU parantaa ympäristöä säästäviä julkisia hankintojaan, vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä ruokaloissa ja kahviloissa, kannustaa käyttämään vesijohtovettä, käynnistää henkilöstöönsä kohdistuvan laajan valistuskampanjan jätteiden vähentämisestä, lajittelusta ja kierrätyksestä sekä ympäristöystävällisyyden lisäämisestä komission tapahtumissa.

Saastuminen valtava ongelma

Merten saastuminen on valtava ongelma. Meriin päätyy joka vuosi yli 10 miljoonaa tonnia roskaa. Vuonna 2050 merissämme saattaa olla enemmän muovia kuin kaloja.

EU:ssa otetaankin käyttöön yhteisen vesitietojärjestelmän meriympäristöä käsittelevän osion WISE-Marine. Se on väylä, jonka kautta suuri yleisö ja sidosryhmät voivat saada tietoa Euroopan vesiasioista. Tavoitteena on parantaa valtamerten hallinnointia ja ekosysteemiperusteista hallinnointia. Portaalin laajentamista ja yhtenäistämistä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.

Jäsenvaltioille annetaan 2 miljoonaa euroa tukea vuonna 2017 meristrategiapuitedirektiivin täytäntöönpanemiseksi sekä lisäksi 2,3 miljoonan euron tuki tätä koskevaan alueelliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön. EU:n lainsäädännöllä pyritään saavuttamaan EU:n jäsenvaltioiden vesistöjen suhteen hyvä ympäristön tila vuoteen 2020 mennessä ja suojelemaan meriin liittyvän taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan kannalta välttämätöntä resurssipohjaa.

2,85 miljoonaa euroa puolestaan käytetään merten saastumisen ennaltaehkäisy- ja valmiushankkeisiin ja 2,5 miljoonaa euroa merten saastumisen ehkäisemiseen liittyviin harjoituksiin, joilla tuetaan ja täydennetään rajatylittäviä yhteistyötoimia EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n läheisyydessä olevien valikoitujen maiden välillä.
Ehdotuksia vuoden 2017 loppuun mennessä toteutettavista toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään muovien joutumista luontoon, osana tulevaa muovistrategiaa.

Kestävää taloutta ja turvallisuutta

Kestävän sinisen talouden ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Se nykyarvoksi on arvioitu 1,3 biljoonaa euroa. EU lisäsi aiheen tämänvuotiseen Our Ocean -konferenssiin, koska se haluaa vahvistaa yhteisvaikutusta merien kannalta kestävien ratkaisujen sekä talouskasvun ja rannikkoyhteisöjen työllisyyden välillä eri puolilla maailmaa.

EU aikookiin panostaa yli 250 miljoonaa euroa meriin ja merenkulkuun liittyvän tutkimuksen rahoittamiseen vuonna 2017. Tästä summasta 40 miljoonalla eurolla tuetaan vähäpäästöistä ja kehittynyttä vesiliikennettä ja yli 30 miljoonalla eurolla merienergiaa. Lisäksi EU ilmoitti, että se aikoo myöntää 12 miljoonaa euroa kahden uuden puhdistustoimiin liittyvän innovointihankkeen tukemiseen. Näiden hankkeiden tavoitteena on torjua merien roskaantumista ja muita epäpuhtauksia. Euroopan unioni ilmoitti aikovansa tukea yli 50 miljoonalla eurolla BlueMed-aloitetta, joka koskee tiede- ja tutkimusyhteistyön tekemistä terveen, tuottavan ja kestävän Välimeren hyväksi.

Euroopan unioni valmistautuu käyttämään 37,5 miljoonaa euroa merellisen turvallisuuden varmistamiseen ja merirosvouden torjumiseen Kaakkois-Afrikan rannikolla ja Intian valtamerellä. Neljän alueellisen järjestön (IGAD, COMESA, EAC ja IOC) on määrä käyttää varat yhteistyössä YK:n huume- ja rikosjärjestön (UNODC), Interpolin ja FAO:n kanssa. Ohjelmalla tuetaan merenkulkuun liittyvän tiedon alueellisen vaihto- ja koordinointijärjestelmän lisäksi vaihtoehtoisten elinkeinojen aloitteita Somalian rannikolla sijaitsevilla merirosvoalueilla, kansallisen ja aluetason tutkintavalmiuksia, vankilauudistuksia, syyttämis- ja lainkäyttövalmiuksia, laittomien rahavirtojen tyrehdyttämistä, rahanpesun torjumista ja monia muita mereen liittyviä tehtäviä.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1058 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.