EU ja Intia pyrkivät vahvistamaan kumppanuuttaan – kuljetaan kohti vapaakauppasopimusta

Donald Tusk, Narendra Modi ja Jean-Claude Juncker. Kuva: EU/Etienne Ansotte
Donald Tusk, Narendra Modi ja Jean-Claude Juncker. Kuva: EU/Etienne Ansotte

EU:n ja Intian johtajat sopivat vievänsä kumppanuutensa seuraavalle tasolle. Yhteistyön tiivistämisestä keskusteltiin EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa New Delhissä viime perjantaina 6.10.2017.  Samalla juhlistettiin maailman kahden suurimman demokratian 55 vuotta jatkuneita diplomaattisuhteita.

EU:ta huippukokouksessa edustivat Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Intiaa maan pääministeri Narendra Modi. Kokoukseen osallistui myös ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini.

EU ja Intia ovat antaneet huippukokouksen yhteisen julkilausuman. Lisäksi ne antoivat yhteiset julkilausumat terrorismin torjunnasta, puhtaasta energiasta ja ilmastonmuutoksesta sekä älykkäästä ja kestävästä kaupungistumisesta. Johtajat tarkastelivat myös viimevuotisessa huippukokouksessa vahvistetun EU:n ja Intian toimintasuunnitelman 2020 täytäntöönpanoa.

Kumppanuus vaurauden edistämiseksi

Kauppa ja investoinnit ovat tärkeä osa EU:n ja Intian strategista kumppanuutta. EU on Intian tärkein kauppakumppani, kun taas Intia on EU:n kauppakumppaneista sijalla yhdeksän. Vuonna 2016 tavaroiden ja palvelujen kahdenvälinen kauppa oli arvoltaan yli 100 miljardia euroa. Huippukokouksessa johtajat ilmoittivat olevansa sitoutuneita vahvistamaan EU:n ja Intian talouskumppanuutta ja hyödyntämään sen koko potentiaalin.

Osapuolet pyrkivät siihen, että neuvottelut kattavasta ja molempia osapuolia hyödyttävästä vapaakauppasopimuksesta saataisiin käynnistettyä uudelleen sopivana ajankohtana. Johtajat vahvistivat myös Maailman kauppajärjestön (WTO) keskeisen aseman ja sen, miten tärkeää on edistää vapaata, oikeudenmukaista ja avointa kauppaa, jotta kasvusta ja kehityksestä tulisi kestävää. Osapuolet toistivat sitoutumisensa yhteistyöhön kaikkien WTO:n jäsenten kanssa, jotta järjestön 11. ministerikokous onnistuisi ja johtaisi käytännön tuloksiin.

Huippukokoukseen osallistuneet johtajat ilmaisivat tyytyväisyytensä investointeja helpottavan mekanismin hiljattaisesta käyttöönotosta. Mekanismin avulla houkutellaan ja helpotetaan EU:n investointeja Intiaan antamalla paikan päällä käytännön tukea, varsinkin menettelyjä koskevaa ohjeistusta, EU:n yrityksille, jotka suunnittelevat investointien tekemistä.

Eu-uutiset logo EIP myönsi ennätyssuuren lainan Intiaan tehtäviin investointeihin - Euroopan investointipankki on myöntänyt ennätyssuuren lainan Intiaan tehtäviä investointeja varten, Lue lisää

EU:n ja Intian suurkaupungit ovat kasvun ja innovoinnin vetureita, mutta niillä on myös monia talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä haasteita, jotka on ratkaistava kiireesti. Huippukokouksessa annettiin yhteinen julkilausuma älykästä ja kestävää kaupungistumista koskevasta kumppanuudesta. Siinä esitetään painopisteet ja tavoitteet kaupunkikehityksen alalla tulevina vuosina tehtävälle tehostetulle yhteistyölle. Kumppanuus luo uusia yhteistyömahdollisuuksia osapuolten paikallis- ja alueviranomaisten välille. Se perustuu EU:n kaupunkiagendasta ja Smart Cities Mission -nimisestä Intian lippulaivaohjelmasta saatuihin kokemuksiin.

Johtajat sitoutuivat siirtymään kohti mallia, joka perustuu enemmän kiertotalouteen ja vähentää primääriresurssien kulutusta. G20-maiden uutta vuoropuhelua resurssitehokkuudesta on tarkoitus käyttää foorumina yhteistyön tiivistämiselle luonnonvarojen tehokkaasta ja kestävästä käytöstä, strategioiden laatimiselle talouden kriittistä siirtymäkautta varten sekä maailmanlaajuisen resurssitehokkuuden edistämiselle yhteistoimin.

Johtajat sopivat ympäristöhaasteiden ratkomiseksi tehtävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti Intian ja EU:n vesialan kumppanuuden puitteissa. Intian ja EU:n vesifoorumi järjestetään 11. lokakuuta 2017. Siellä on tarkoitus sopia tähän liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1058 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.