Komissio esittää ainakin 50 000 pakolaisen sijoittamista EU-maihin

Frontex. Schengen. Kuva: Frontex.
Frontex. Schengen. Kuva: Frontex.

Euroopan komissio haluaa, että Eurooppaan otettaisiin kahden seuraavan vuoden kuluessa ainakin 50 000 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa kansainvälisen ­suojelun tarpeessa olevaa henkilöä. Tämä on osa komission pyrkimyksiä tarjota toteuttamiskelpoisia, turvallisia ja laillisia vaihtoehtoja niille, jotka nyt joutuvat henkensä uhalla turvautumaan rikollisten salakuljetusverkostoihin.

Uusi järjestelmä on käytössä lokakuuhun 2019 asti. Se perustuu nyt päättymässä oleviin  järjestelmiin, joiden kautta EU:ssa on otettu vastaan yli 23 000 henkilöä.

Komissio on varannut 500 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimien tukemiseen. Samalla kun uudelleensijoittamista Turkista ja Lähi-idästä jatketaan, pyritään lisäämään haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden uudelleensijoittamista Pohjois-Afrikasta ja Afrikan sarvesta, erityisesti Libyasta, Egyptistä, Nigeristä, Sudanista, Tšadista ja Etiopiasta. Näin voidaan edelleen vähentää keskisen Välimeren reittiä pitkin tulevia muuttovirtoja ja tukea YK:n pakolaisjärjestöä (UNHCR) hätäsiirtomekanismin perustamisessa Libyaan.

Eilen esitetty suositus on jatkoa 4. heinäkuuta 2017 käynnistyneelle vastaanottolupaushankkeelle, jonka tuloksena 11 jäsenvaltiolta on saatu tähän mennessä 14 000 vastaanottolupausta. Se toimii väliaikaisjärjestelynä siihen asti, että komission heinäkuussa 2016 ehdottama uusi pysyvä EU:n uudelleensijoittamiskehys hyväksytään.

Ongelma on rakenteellinen

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoi jo linjapuheessaan komission aikomuksista esittää pakettia, jossa keskitytään palautuksiin, solidaarisuuteen Afrikkaa kohtaan ja laillisten maahantuloväylien avaamiseen.

Tarkoituksena on esittää uusia toimia vahvemman, tuloksellisemman ja oikeudenmukaisemman muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan luomiseksi EU:lle. 50 000 pakolaista koskevan uudelleensijoitusjärjestelmän lisäksi mukana on myös laillista maahanmuuttoa koskevia pilottihankkeita, joiden rahoituksessa ja koordinoinnissa komissio voi avustaa, ja uusia toimenpiteitä EU:n palauttamispolitiikan tulosten parantamiseksi. Komissio myös kehottaa jäsenvaltioita kiirehtimään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistusta ja lisäämään yhteistyötä muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa erityisesti myöntämällä lisärahoitusta EU:n Afrikka-hätärahastoon.

- Muuttoliike ei ole mikään tilapäinen hätätila, vaan yksi aikamme monimutkaisimmista rakenteellisista ongelmista. Yhteistyö afrikkalaisten kumppaniemme ja YK:n kanssa alkaa nyt kantaa hedelmää, sillä muuttajille voidaan tarjota paitsi parempaa suojelua myös vaihtoehtoja ja laillisia maahanpääsyväyliä Eurooppaan. Samalla ihmiskauppiaiden ja -salakuljettajien liiketoiminnasta on tehty vähemmän kannattavaa. Jatkamme samaan malliin: tuloksia on luvassa vain jos toimimme yhdessä ja yhdenmukaisella tavalla, kommentoi korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini tiedotteessa.

EU:lla on erillinen ohjelma, irrallaan nyt kaavaillusta 50 000 ihmisen vastaanotosta, jossa jaetaan vastuuta Kreikkaan ja Italiaan saapuneista pakolaisista. Ensimmäisen EU:n koordinoiman laajamittaisen sisäisten siirtojen järjestelmän kautta on siirretty tähän mennessä yli 29 000 henkilöä. Tämä on vähentänyt merkittävästi Italian ja Kreikan turvapaikkajärjestelmiin kohdistuvia paineita. Nyt on huolehdittava siitä, että loputkin Kreikkaan ja Italiaan 26. syyskuuta mennessä saapuneet ja edellytykset täyttävät henkilöt siirretään nopeasti. Järjestelmän kautta toteutettavien siirtojen kokonaismäärän odotetaan nousevan noin 37 000 henkilöön.

Italiaan ja Kreikkaan kohdistuu kuitenkin edelleen suuri paine, sillä vuonna 2016 ja vuoden 2017 alkupuoliskolla näihin maihin saapui valtava määrä ihmisiä. Komissio tiedottaa olevansa valmis tukemaan taloudellisesti jäsenvaltioita, jotka jatkavat sisäisesti siirrettävien vastaanottamista vielä nykyisen järjestelmän päättymisen jälkeen.

Sisäisistä siirroista sopiminenkin on kuitenkin vain tilapäinen järjestelmä. Komissio hoputtaakin lainsäätäjiä uudistamaan Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja Dublin-asetusta.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.