Kreikan talous on toipumassa, neuvosto kumoaa päätöksen liiallisen alijäämän olemassaolosta

20 euroseteleitä. Kuva: Euroopan keskuspankki

Kreikka täyttää nyt edellytykset, joiden perusteella Euroopan unionin neuvosto voi kumota päätöksensä liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa. Päätös on tehty komission huhtikuussa 2017 julkistaman Kreikan julkisen talouden vuoden 2016 toteuman ja komission kevään 2017 talousennusteen perusteella.

Asiasta keskusteltiin euroryhmän 15 päivänä kesäkuuta pitämässä kokouksessa. Esille nostettiin myös useita osatekijöitä, kuten julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysennuste, joilla oli merkitystä komission neuvostolle antaman suosituksen kannalta.

EU-sääntöjen mukaisesti päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta on kumottava, kun asia on neuvoston käsityksen mukaan oikaistu. Kreikkaan sovelletaan tästä vuodesta alkaen vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevää osiota. Sitä seurataan edelleen vuoden 2018 puoliväliin ulottuvan ohjelman puitteissa. Sen jälkeen Kreikan olisi edettävä asianmukaisessa tahdissa kohti julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitettaan.

Neuvosto päätti vuonna 2009 huhtikuussa komission suosituksesta, että Kreikassa oli liiallinen alijäämä. Julkisen talouden alijäämä oli vuonna 2007 3,5 prosenttia suhteessa  BKT:hen eli yli perussopimuksen mukaisen kolmen prosentin viitearvon. Sen arvioitiin kasvavan 3,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2008 mennessä ja 4,4 prosenttiin vuoteen 2009 mennessä.

Julkinen bruttovelka oli 94,8 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2007 ja 94,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2008 eli huomattavasti yli perussopimuksen mukaisen 60 prosentin viitearvon. Komission tammikuun 2009 väliennusteessa arvioitiin, että julkisen velan osuus suhteessa BKT:hen kasvaa 96,3 prosenttiin vuonna 2009 ja 98,5 prosenttiin vuonna 2010.

Julkisen talouden rahoitusasema on parantunut jatkuvasti vuodesta 2009, jolloin alijäämä oli suurimmillaan 15,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Alijäämä supistui 5,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2015 ja kääntyi lopulta 0,7 prosentin ylijäämäksi suhteessa
BKT:hen vuonna 2016. Alijäämän supistuminen perustui menojen hillitsemiseen sekä valtion tulojen vakauttamiseen.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.