Komissio tehostaa EU:n vastausta kyberhyökkäyksiin

Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi

Eurooppalaisten luottamus digitaalitekniikkaan on suuri. Se luo kansalaisille uusia mahdollisuuksia olla yhteydessä toisiinsa, helpottaa tiedon jakamista ja muodostaa Euroopan talouden selkärangan. Se on myös tuonut mukanaan uusia riskejä, kun valtiosta riippumattomat ja valtiolliset toimijat pyrkivät entistä aktiivisemmin tekemään tietovarkauksia ja petoksia ja jopa horjuttamaan hallituksia.

Viime vuonna tapahtui yli 4 000 kiristyshaittaohjelmilla tehtyä hyökkäystä joka päivä, ja 80 prosenttia Euroopan yrityksistä koki vähintään yhden kyberturvallisuuspoikkeaman. Kyberrikollisuuden taloudelliset vaikutukset ovat viisinkertaistuneet viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, kerrotaan Euroopan komission tiedotteessa.

Jotta Euroopalla olisi oikeat välineet puuttua kyberhyökkäyksiin, Euroopan komissio ja korkea edustaja ehdottavat laaja-alaista toimenpidekokonaisuutta vahvan kyberturvallisuuden rakentamiseksi EU:lle. Tähän sisältyy ehdotus EU:n kyberturvallisuusvirastosta, joka auttaa jäsenvaltioita kyberhyökkäyksiin vastaamisessa, samoin kuin uusi eurooppalainen sertifiointijärjestelmä, jolla varmistetaan, että digitaalisen maailman tuotteet ja palvelut ovat turvallisia käyttää.

- EU harjoittaa kansainvälistä kyberpolitiikkaa, jolla edistetään avointa, vapaata ja turvallista kyberympäristöä ja tuetaan toimia, joilla pyritään kehittämään normeja valtioiden vastuulliselle käyttäytymiselle sekä soveltamaan kansainvälistä lakia ja ottamaan käyttöön luottamusta lisääviä toimenpiteitä kyberturvallisuuden alalla, totesi korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini.

Sekä digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip että turvallisuusunionista vastaava komission jäsen Julian King korostivat sitä, että kyberturvallisuuden haasteisiin on parasta vastata yhdessä.

- Meidän on lisättävä kansalaistemme ja yritystemme luottamusta digitaalisessa maailmassa, erityisesti aikana, jolloin laajamittaisista kyberhyökkäyksistä on tulossa entistä yleisempiä. Haluan, että korkeista kyberturvallisuusstandardeista tulee uusi kilpailuetu yrityksillemme, lisäsi digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen Mariya Gabriel.

Kun otetaan huomioon äskettäiset kiristyshaittaohjelmilla tehdyt hyökkäykset, kyberrikollisuuden voimakas lisääntyminen, valtiollisten toimijoiden kasvava kybervälineiden käyttö geopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kyberturvallisuuspoikkeamien monimuotoistuminen, EU:n on parannettava sietokykyään kyberhyökkäyksiä vastaan ja luotava toimiva kyberpelote ja rikosoikeudellinen vastaus, jotta Euroopan kansalaiset, yritykset ja julkiset laitokset olisivat paremmin suojattuja.

 

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.