Komissio haluaa helpottaa datan liikkuvuutta

Kuvituskuva. Kuva: Willi Heidelbach/Flickr CC

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden sääntelyyn, jotta EU:n datavetoisen talouden tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää maksimaalisesti. Uudet toimenpiteet mahdollistavat yhdessä voimassa olevien henkilötietosääntöjen kanssa muiden kuin henkilötietojen varastoinnin ja käsittelyn kaikkialla unionissa.

Ehdotus on osa komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin Unionin tila -puheessaan esittelemää teollisuuspoliittista strategiaa.

Tavoitteena on lisätä eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja nykyaikaistaa julkiset palvelut datapalvelujen sisämarkkinoilla. Datan sijaintirajoitusten poistamista pidetään tärkeimpänä tekijänä pyrittäessä kaksinkertaistamaan datavetoisen talouden arvo 4 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2020 mennessä.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtaja Andrus Ansipin mukaan Euroopan digitaalitalous noudattaa edelleen vahvoja kansallisia jakolinjoja, mikä kahlitsee Euroopan digitaalista kasvua.

- Komission ehdotus yhdessä EU:n henkilötietosuojasääntöjen kanssa mahdollistaa kaikentyyppisen datan vapaan liikkumisen sisämarkkinoilla. Se taas auttaa pk- ja startup-yrityksiä kehittämään uusia innovatiivisia palveluja ja pääsemään uusille markkinoille, Ansip sanoo.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel katsoo, että Eurooppa tarvitsee tiukat ja ennakoitavissa olevat säännöt datan liikkuvuudesta, jotta se voi menestyä digitaalitalouden aikakaudella. Kansalaiset ja yritykset saavat parempia tuotteita ja palveluja sitä mukaa kuin datavetoisen innovoinnin tueksi saadaan enemmän tietoa.

- Euroopan datavetoisen talouden kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että esteet datan liikkumiselta rajojen yli saadaan poistettua, Gabriel sanoo.

Turvallisuussyistä dataa voisi joskus käsitellä maan rajojen sisällä

Uusien sääntöjen myös jäsenvaltiot eivät enää voisi vaatia organisaatioita varastoimaan ja käsittelemään dataa maan rajojen sisällä. Näin voitaisiin tehdä vain perustellusti turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle uudet tai olemassa olevat datan sijaintia koskevat vaatimukset. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus tekee yritysten rajatylittävästä toiminnasta helpompaa ja halvempaa, koska niiden ei tarvitse luoda uusia IT-järjestelmiä eikä tallentaa samaa dataa eri paikkoihin.

Komission esityksen mukaan myös toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oikeus päästä käsiksi dataan riippumatta siitä, missä päivn EU:ta data varastoidaan tai käsitellään. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus ei vaikuttaisi yritysten ja muiden organisaatioiden velvollisuuteen luovuttaa tietty data valvontatarkoituksiin.

Komission mukaan yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta uudet säännöt lisäävät oikeusvarmuutta ja luottamusta. Ne myös tasoittavat tietä todellisten EU:n sisämarkkinoiden syntymiselle datan varastointi- ja käsittelypalvelujen alalla. Toteutuessaan tällaiset markkinat parantaisivat eurooppalaisten pilvipalvelujen kilpailukykyä, turvallisuutta ja luotettavuutta ja alentaisivat datan varastointi- ja käsittelypalvelujen käyttäjähintoja. Uusien sääntöjen tavoitteena on lisätä luottamusta: yritysten odotetaan käyttävän pilvipalveluja enemmän ja menevän uusille markkinoille luottavaisin mielin. Ne voivat myös siirtää IT-resurssinsa kustannustehokkaimpiin kohteisiin. Tämän arvioidaan kasvattavan EU:n BKT:tä 8 miljardilla eurolla vuosittain.

EU-uutiset.fi
Free_Flow_Of_Data_Factsheet_A4_20170918_1655
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.