Komissio haluaa EU:n investoivan älykkääseen, innovatiiviseen ja kestävään teollisuuteen

Teollisuus. Kuva: AnetteWho/Flickr CC

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker otti esiin vuotuisessa linjapuheessaan komission teollisuuspoliittisen strategian.

- Uusi teollisuuspoliittinen strategia, jonka komissio esittelee tänään, auttaa teollisuuttamme pysymään maailman huipulla tai pääsemään sinne innovaatioiden, digitalisoinnin ja vähähiilisten ratkaisujen suhteen, sanoi Juncker.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi komission tiedotteen mukaan, että Euroopan on hallittava teknologista muutosta, muutettava tutkimuspanostukset innovatiivisiksi liikeideoiksi ja pysyttävä vähähiilisen ja kiertotalouden edelläkävijänä.

- Näin luomme pohjan älykkäälle, innovatiiviselle ja kestävälle teollisuudelle Euroopassa, sanoi Katainen.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska lisäsi, että monet Euroopan teollisuudenalat ovat käännekohdassa.

- Näinä aikoina teollisuuspolitiikassa on kyse siitä, että voimaannutetaan teollisuutta ja annetaan sille mahdollisuus vastaisuudessakin luoda kestävää kasvua ja työpaikkoja EU:n alueiden ja kansalaisten hyväksi.

Teollisuuspoliittiseen strategiaan kuuluu muun muassa kattava paketti teollisuuden kyberturvallisuuden vahvistamiseksi. Paketin osana perustetaan Euroopan kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskus. Näin tuetaan kyberturvallisuuteen liittyvien teknologioiden ja teollisten valmiuksien kehittämistä sekä sellaisen EU:n laajuisen, tuotteita ja palveluja koskevan sertifiointijärjestelmän luomista, jonka kaikki jäsenvaltiot tunnustavat.

Strategiaan liittyy myös ehdotus, joka koskee muiden tietojen kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta annettavaa asetusta. Säädöksellä mahdollistetaan tietojen liikkuminen vapaasti yli valtionrajojen, edistetään teollisuuden nykyaikaistamista ja luodaan aidosti yhteinen eurooppalainen data-avaruus.

Yhdellä aloitejoukolla pyritään nykyaikaistamaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa sääntelykehystä.  Myös kiertotalouteen liittyviä uusia toimia ehdotetaan, mukaan luettuna muovistratedia ja toimenpiteet, joilla kohennetaan uusiutuvien biologisten luonnonvarojen tuotantoa ja niiden muuntamista biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi.

Teollisuusstrategian aloitteilla pyritään parantamaan julkisten hankintojen toimivuutta EU:ssa, mukaan lukien vapaaehtoinen mekanismi, jonka avulla viranomaisille annetaan selkeitä ohjeita niiden suunnitellessa suuria infrastruktuurihankkeita. Myös ulkomaisten suorjien sijoitusten seuraamiseksi pyritään luomaan eurooppalaiset puitteet.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.