EU valmistautuu seuraamaan tarkemmin jäsenmaihin tehtyjä ulkomaisia suoria sijoituksia

Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC
Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC

Euroopan komissio esitti viime viikolla ehdotukset, joiden tarkoituksena on perustaa eurooppalaiset puitteet Euroopan unioniin tehtävien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa varten. Samaan aikaan komissio ryhtyy analysoimaan tarkoin ulkomaisten suorien sijoitusten virtoja EU:hun ja perustaa jäsenvaltioiden kanssa koordinointiryhmän, jonka avulla voidaan yksilöidä ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä yhteisiä strategisia huolenaiheita ja ratkaisuja. Asiasta kerrotaan komission tiedotteessa.

Varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan EU:ssa on nyt ja jatkossakin yksi maailman avoimimmista sijoitusjärjestelmistä.

- Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat merkittävä kasvun, työpaikkojen ja innovoinnin lähde. Emme voi kuitenkaan kääntää selkäämme sille, että tietyissä tapauksissa ulkomaiset valtaukset voivat olla haitallisia EU:n edun kannalta, Katainen totesi tiedotteessa.

EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi, että ehdotuksen tavoitteena on pitää EU avoimena ulkomaisille investoinneille syrjimättömien, avointen ja ennustettavien puitteiden avulla.

- Ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut eurooppalaiset puitteet antavat meille mahdollisuuden reagoida kollektiivisesti ja puolustaa eurooppalaisia strategisia etuja, jos ne vaarantuvat.

EU:n sijoitusjärjestelmä on yksi maailman avoimimmista. Avoimuus ulkomaisille sijoituksille on kirjattu EU:n perussopimuksiin. Joissakin tapauksissa ulkomaiset sijoittajat saattavat kuitenkin pyrkiä hankkimaan strategisia omaisuuseriä, joiden avulla ne voivat kohdistaa valvontaa tai pyrkiä vaikuttamaan yrityksiin, joiden toiminta on elintärkeää EU:n turvallisuuden ja yleisen järjestyksen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi yritykset, jotka liittyvät kriittisen teknologian, infrastruktuurin, tuotantopanosten tai arkaluonteisen tiedon käyttöön tai toimittamiseen.

Valtion omistuksessa tai valvonnassa olevien ulkomaisten yritysten hankinnat strategisilla aloilla voivat antaa kolmansille maille mahdollisuuden vahingoittaa EU:n teknologista johtoasemaa tai vaarantaa yleistä turvallisuutta ja järjestystä.

Komissio ehdottaa oikeudellisia puitteita, jotta EU voi valvoa asemaansa. Näihin sisältyy esimerkiksi avoimuusvelvoitteet, eri alkuperistä tulevien ulkomaisten sijoitusten yhdenvertaista kohtelua koskeva sääntö sekä velvoite varmistaa asianmukaiset muutoksenhakumahdollisuudet näiden tarkastelumekanismien nojalla hyväksyttyjen päätösten osalta.

Komissio toivoo jäsenvaltioiden ja komission välille yhteistyömekanismia, joka voidaan käynnistää, jos jokin ulkomainen sijoitus jäsenvalitossa saattaa vaikuttaa toisen jäsenvaltion turvallisuuteen. Uusilla EU-tason sijoitustenseurantapuitteilla varmistettaisiin avoimuus ja ennustettavuus sijoittajien ja kansallisten hallitusten kannalta. Puitteet pohjautuvat 12 jäsenvaltiossa jo käytössä oleviin tarkastelumekanismeihin.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.