Komissio laskisi eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajan 16 vuoteen

Frans Timmermans, komission ensimmäinen varapuheenjohtaja on vastuussa EU:n sisäisistä suhteista. Kuva: EU/Lukasz Kobus

Lissabonin sopimuksella käyttöön otettu eurooppalainen kansalaisaloite antaa kansalaisille mahdollisuuden pyytää Euroopan komissiota esittämään uutta EU-lainsäädäntöä, mikäli aloite saa taakseen vähintään miljoonan kansalaisen tuen. Yli kahdeksan miljoonaa kansalaista on jo tukenut kansalaisaloitteita ja muokannut osaltaan EU:n poliittista asialistaa viiden viime vuoden aikana.

Nyt Euroopan komissio ehdottaa kansalaisaloitteeseen uudistusta. Ehdotus antaisi entistä nuoremmille eurooppalaisille, alkaen 16-vuotiaista, mahdollisuuden tukea kansalaisaloitteita. Lisäksi uudistuksella pyritään hyödyntämään laajemmin digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja poistamaan liialliset vaatimukset.

- Haluamme tuoda eurooppalaisen kansalaisaloitteen laajemmin kaikkien eurooppalaisten ulottuville. Alentamalla aloitteeseen osallistumiseksi vaadittavaa ikärajaa 18 vuodesta 16:een kutsumme 10 miljoonaa eurooppalaisnuorta osallistumaan EU:n poliittisen asialistan muokkaamiseen, totesi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans tiedotteessa.

Marraskuussa 2014 toimikautensa aloittanut Junckerin komissio on toteuttanut käytännön toimia tehdäkseen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta toimivamman. Asiaa koskevat päätökset on alettu tehdä poliittisella tasolla komission jäsenten kollegiossa, ja joissakin tapauksissa on myös annettu lupa kansalaisaloitteiden osittaiseen rekisteröintiin.

Junckerin komissio on toimikautensa aikana hylännyt yhden kansalaisaloitteen, ”Stop Brexit”, koska se ei komission mukaan kuulu asetuksen soveltamisalaan. Toisaalta komissio on tarkistanut aiemmin tekemäänsä päätöstä olla rekisteröimättä kansalaisaloitetta ”Stop TTIP” sen jälkeen, kun EU:n tuomioistuin kumosi komission päätöksen. Tänään esitetyllä lainsäädäntöehdotuksella korjataan myös eräitä muita nykyisen asetuksen puutteita, jotka rajoittavat kansalaisaloitteen käyttöä.

Euroopan unionin tuomioistuin Luxenburgissa. ARKISTOKUVA. Komissio kieltäytyi rekisteröimästä kansalaisaloitetta, tuomioistuin kumosi päätöksen- Euroopan unionin yleinen tuomioistuin (EGC) näpäyttää komissiota sen päätöksestä olla… Lue lisää

 

Helpottaakseen kansalaisaloitteiden organisointia komissio aikoo jatkossa tehdä tiiviimmin yhteistyötä järjestäjien kanssa. Tarkoituksena on varmistaa ennalta, että järjestäjien esittämät rekisteröintihakemukset täyttävät kaikki edellytykset. Järjestäjille tarjotaan verkossa maksuton tiedonkeruupalvelu. Lisäksi kansalaiset voivat jatkossa ilmaista tukensa kansalaisaloitteelle sähköistä henkilökorttia käyttäen.

Kaikki aloitteet on myös tarkoitus kääntää kaikille EU:n virallisille kielille. Jotta kansalaisaloitteita olisi helpompi tukea, komissio aikoo vähentää vaadittavien tietojen määrää. Vastedes järjestäjille on tarjolla vain kaksi erilaista tuenilmauslomaketta, kun tällä hetkellä vaihtelevista kansallisista säännöistä johtuen erilaisia lomakkeita on kaikkiaan 13.

Hyväksyttyjen aloitteiden vaikutusta on tarkoitus kasvattaa. Sitä varten on tehostettava jatkotoimia, jotta voidaan edistää mielekästä keskustelua aloitteesta ennen kuin komissio antaa vastauksensa. Lisäksi kansalaiset saavat halutessaan tietoa niitä aloitteita koskevista jatkotoimenpiteistä, joita he ovat allekirjoituksellaan tukeneet.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.