Juncker ehdotti Eurooppaan yhteistä työmarkkinaviranomaista

 

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker heitti ilmoille keskiviikkoisessa linjapuheessaan ehdotuksen eurooppalaisen työviranomaisen perustamisesta.

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) toivottaa ajatuksen tervetulleeksi. Ehdotus liittyy läheisimmin keskusteluun lähetetyn työvoiman asemasta toisessa EU-maassa.

- On moninkertaistunut määrä eurooppalaisista, jotka työskentelee eri maassa kuin kotimaassaan, Kumpla-Natri toteaa.

Hän muistuttaa myös nuorten alhaisten palkkojen olevan ongelma EU-alueella.

 

Kymmenen prosenttia EU:n työssäkäyvistä on köyhiä- Euroopassa kymmenen prosenttia työssäkäyvistä elää köyhyysrajan alapuolella, ilmenee Eurofoundin raportissa… Lue lisää
Olympiastadionin remontti. Kuva: Trond H. Trosdahl EU-alueella kotimaan ulkopuolella työskentelevien oloja halutaan parantaa- Europarlamentaarikot keskustelivat eilen mahdollisuudesta muuttaa sääntöjä, jotka koskevat toiseen EU-maahan… Lue lisää

 

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä kommentoi EU-uutisille, että Junckerin ehdotus on ehdottomasti lähemmän tarkastelun ansaitseva aloite.

- Viranomaisen on komission esittämien alustavien tietojen perusteella tarkoitus valvoa erityisesti liikkuvan työvoiman oikeuksia sekä edistää tähän liittyvää kansallisten viranomaisen yhteistyötä. Aloite on tervetullut, koska niin oikeuksien toteutumisessa kuin viranomaisyhteistyössäkin on kautta Euroopan ongelmia, Ristelä sanoo.

SAK:n Ristelä muistuttaa, että esimerkiksi viranomaisten välisen tiedonkulun hitauteen ja joskus myös vaihdettavan tiedon luotettavuuteen liittyvien ongelmien on nähty johtavan työnantajien velvoitteiden kiertämiseen esimerkiksi työntekijöiden lähettämiseen ja sosiaaliturvan koordinaatioon liittyvissä tilanteissa.

EK: Työlainsäädännöstä päätettävä kansallisesti

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala puolestaan painottaa, että EK:n peruslinja on se, että työlainsäädäntö ja sosiaaliturva ovat lähtökohtaisesti kansallisesti päätettäviä asioita. Oksala muistuttaa, että samat tavoitteet voidaan toteuttaa usealla eri tavalla.

- Tulevaisuudessa pitäisikin sallia entistä enemmän kansallisia ratkaisutapoja, joilla tarpeellisiksi katsotut EU-tasoiset vaatimukset täytetään. Lainsäädäntöä pitäisi myös kehittää enemmän ”parhaita käytäntöjä” vertaamalla ja oppimalla muissa maissa toteutetuista ratkaisuista, Oksala kommentoi EU-uutisille.

Tähän kokonaisuuteen ei Oksalan mukaan luontevasti sovi Eurooppa-tasoinen yhteinen työmarkkina-auktoriteetti. Sen takia ehdotukseen suhtaudutaan EK:ssa hyvin epäilevästi.

- Täsmällisemmän kannan ottaminen on tässä vaiheessa kuitenkin mahdotonta, koska tarkempaa tietoa tällaisen viranomaisen suunnitellusta roolista ei ole, Oksala korostaa.

SAK:n Ristelä huomauttaa Junckerin aloitteen olevan symbolisesti tärkeä, koska se kertoo komission tiedostavan työvoiman liikkuvuuteen liittyvät epäkohdat ja olevan valmis toimimaan niiden poistamiseksi.

- Tämä on erityisen tärkeää siksi, että työntekijöiden yhdenvertaisuuden turvaava työvoiman liikkuvuus on yksi EU:n tärkeimmistä periaatteista, Ristelä sanoo.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriöstä ei vielä virkamiestasolla aihetta kommentoida, sillä kyseessä on tuore poliittinen aloite. Kun aloitteen sisältö tarkentuu, virkamiehet ryhtyvät valmistelemaan poliittisille päättäjille ehdotusta kannanmuodostukseksi.

 

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.