PARLAMENTIN VIIKKO 37

EU-parlamentti 3. 10. 2016. Kuva: Trond H. Trosdahl
EU-parlamentti 3. 10. 2016. Kuva: Trond H. Trosdahl

Tällä viikolla parlamentin agendalla on Strasbourgissa syyskauden ensimmäinen täysistunto (11.-14. syyskuuta), jonka pääaiheita on komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa käytävä vuotuinen keskustelu Euroopan unionin tilasta (State of the European Union – SOTEU). Viikon muita kohokohtia ovat terrorismin torjunta, WiFi4EU-aloite ilmaisista nettiyhteyksistä, kaasun toimitusvarmuus, Pohjois-Korean tilanne, EU:n ja Turkin suhteet, aseviennin valvonta sekä metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä (ns. LULUCF-ehdotus).

Keskustelu unionin tilasta/SOTEU. Parlamentin jäsenet arvioivat Junckerin komission saavutuksia sen toimikauden puolivälissä ja esittävät näkemyksensä EU:n tulevaisuudesta ja keinoista suojella kansalaisia ja edistää talouskasvua ja työllisyyttä. Keskustelu käynnistyy komission puheenjohtajan unionin tila –puheella keskiviikkoaamuna.

Istuntokatsaus: Keskustelu unionin tilasta ja tulevaisuudesta

WiFi4EU. Mepit keskustelevat ja äänestävät tiistaina EU-aloitteesta, joka mahdollistaa 5000 langattoman internetyhteyden käyttöönoton julkisissa tiloissa (sairaalat, kirjastot ym.) EU:n alueella.

Istuntokatsaus: WiFi4EU: äänestys maksuttomista internetyhteyksistä julkisilla paikoilla

Kaasun toimitusvarmuus. Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät tiistaina uusista säännöistä, joilla parannetaan kaasun toimitusvarmuutta. Kaasun toimituskriisistä kärsivät jäsenmaat voivat uusien sääntöjen myötä luottaa naapurimaiden apuun.

Istuntokatsaus: Kaasunsaannin turvaaminen EU:n alueella

Munaskandaali. Mepit keskustelevat tiistaina komission ja neuvoston kanssa kananmunien saastumisesta hyönteismyrkky fiproniilillä ja tavoista parantaa EU:n nopeaa hälytysjärjestelmää.

Istuntokatsaus: Munaskandaali: nopeampia EU:n laajuisia varoituksia elintarvikeriskeistä

Esteettömyys. Euroopan parlamentti äänestää uusista säännöistä, joilla edistetään tuotteiden ja palveluiden esteettömyyttä vammaisille. Esimerkiksi pääsyä pankki-, matkalippu- ja lähtöselvitysautomaateille parannetaan.

Istuntokatsaus: Vammaisille henkilöille esteettömämpi pääsy tuotteiden ja palveluiden pariin

Metsät ja ilmastonmuutos. Parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää keskiviikkona suunnitelmista kasvattaa metsien sitoman hiilidioksidin määrää, ns. hiilinieluja, ja leikata kasvihuonekaasupäästöjä. Näin pyritään vastaamaan ilmastonmuutokseen.

Istuntokatsaus: LULUCF: Metsien hiilinielut osana ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua

Terrorismin torjunta. Parlamentti äänestää tiistaina 30 mepistä koostuvan uuden terrorismin torjuntaan keskittyvän erityisvaliokunnan kokoonpanosta. Valiokunta kokoontuu ensimmäistä kertaa torstaita.

Istuntokatsaus: Terrorismin torjuntaan keskittyvä erityisvaliokunta aloittaa työnsä

Pohjois-Korea. Kansainvälisiä jännitteitä lisänneet Pohjois-Korean tekemät ohjus- ja ydinkokeet ovat esillä täysistunnossa tiistaina, kun parlamentti keskustelee aiheesta EU:n ulkosuhdejohtajan Federica Mogherinin kanssa.

Istuntokatsaus: Pohjois-Korean ydinuhka

EU:n ja Turkin suhteet. Tiistaina iltapäivällä parlamentin jäsenet keskustelevat EU:n ja Turkin suhteiden tulevaisuudesta sekä oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja lehdistön vapauden kunnioittamiseen liittyvistä huolista EU:n ulkosuhdejohtajan Federica Mogherinin kanssa. Keskustelun kokoavasta päätöslauselmasta äänestetään lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa.

Istuntokatsaus: EU:n ja Turkin suhteiden tulevaisuus

Asevientivalvonta. Keskiviikkona parlamentin odotetaan kehottavan EU-maita varmistamaan, että niiden aseviennin valvontaa koskevat päätökset ovat johdonmukaisia. Mepit ehdottanevat riippumattoman asevalvontaviranomaisen perustamista tarpeen niin vaatiessa.

Istuntokatsaus: Parlamentin odotetaan vaativan tiukempaa aseviennin valvontaa

Globalisaatiotukea Suomelle. Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona yli 3,5 miljoonan euron suuruisen EU-tuen myöntämisestä 1000 irtisanotun työllistämiseen Länsi- ja Etelä-Suomessa. Microsoft Mobile Oy:n irtisanomiset vaikuttivat myös sen tavarantoimittajien ja jatkojalostajien toimintaan.

Istuntokatsaus: EU:n työllistämistukea 3,5 miljoonaa euroa Suomeen Microsoftin entisille työntekijöille

Riskirahoitus. Eurooppalaisten riskipääomarahastojen (EuVECA) ja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen (EuSEF) uskotaan muuttuvan houkuttelevimmiksi uusien tiistaina Euroopan parlamentissa äänestettävien sääntöjen myötä.

Istuntokatsaus: Innovatiivisille ja yhteiskunnallisille yrityksille vaihtoehtoisia pääomalähteitä

Oleskeluluvat. Mepit äänestävät keskiviikkona päätöslauselmaluonnoksesta, jolla päivitetään kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupien yhdenmukaisuutta EU:ssa. Näin pyritään vähentämään väärennöksiä, helpottamaan rajavartioiden työtä ja lisäämään turvallisuutta EU:ssa.

Istuntokatsaus: Yhtenäinen malli oleskeluluville turvallisuuden parantamiseksi

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa EU-uutiset.fi 2280 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.