Mepit Sarvamaa ja Kumpula-Natri ovat hyvin tyytyväisiä Lulucf:n äänestystulokseen

Suomalaismepit ovat vääntäneet Euroopan parlamentissa suomalaisten metsien puolesta.

– Täällä on kaikki juossut todella kovaa sen eteen, mullakin on lenkkarit jalassa, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa heittää tyytyväisenä.

 

Tänään Strasbourgin täysistunnossa Euroopan parlamentin jäsenet tukivat lakiesitystä, jonka myötä EU-maiden tulee taata, että metsiin, viljelymaihin ja niittyihin sitoutuu hiilidioksidia niistä ilmakehään vapautuvia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä.

– Iso kuva on se, että Pariisin ilmastosopimus vaatii myös Euroopalta toimia ja yksi tapa päästöjen vähentämisen lisäksi on myös sitoa päästöjä, joita vielä syntyy, metsiin ja me tarvitaan siihen myös työkaluja. Luluf on se maankäyttömuutosten työkalu, suomalaismeppi Miapetra Kumpula-Natri kommentoi EU-uutisille.

Aivan kaikki suomalaismepitkään Nils Torvaldsin muutoskohtia asetukseen eivät kuitenkaan kannattaneet. Vastaan äänestivät suomalaismepeistä Pirkko Ruohonen-Lerner, Merja Kyllönen, Sirpa Pietikäinen sekä Heidi Hautala.

Esimerkiksi Sirpa Pietikäinen selitti äänestyspäätöstään blogissaan sillä, että parlamentin kantaan sisällytetyt joustot eivät ole ilmastosopimusten kannalta hyväksi.

Metsä ja maaperä sitovat hiilidioksidia, mutta esimerkiksi hakkuut vapauttavat hiilidioksidia ilmakehään. Kumpula-Natri kertoo, että aivan viimemetreille saakka, ympäristövaliokunnan kantaan asti, pääsi läpi suomalaisia närästänyt vino laskelma siitä, miten eri jäsenmaiden metsiä kohdellaan. Parlamentin äänestyksessä tänään laskentamalli saatiin väännettyä tolalle, joka tyydyttää myös suomalaista metsätaloutta puolustaneita meppejä.

– Minä itse uskon, että minä en tehnyt työtä pelkästään metsätalouden hyväksi, vaan minä tein työtä nimenomaan Suomen metsien hyväksi, Petri Sarvamaa sanoo.

Aiempi ehdotus olisi ollut haitallinen Suomen metsätaloudelle

Vuoden 2030 jälkeen jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään hiilidioksidin poistumia niin, että metsään sitoutuvan hiilidioksidin määrä ylittää metsistä vapautuvien päästöjen määrän. Tämä vastaa Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n pitkän aikavälin tavoitteita.

Jäsenmaiden on annettava selvitys päästöistä vuosittain. Mikäli jäsenmaa ei saavuta sitoumuksiaan viisivuotiskausilla 2021-25 tai 2026-30, vähennetään vaje jäsenmaan päästöoikeuksista.

Jokaiselle jäsenmaalle on asetettu vertailutaso, jolla viitataan arvioon hiilinielun vuotuisesta koosta. Meppien mukaan vertailuvuosina tulisi käyttää jaksoa 2000–2012. Komission esitti alunperin, että vertailuajanjaksona käytettäisiin vuosia 1990-2009.

Suomen osalta komission ehdottamien vertailuvuosien aikana metsien käyttö on ollut suhteellisesti pientä, joten Suomen lisääntynyt metsänkäyttö olisi laskettu päästöksi, vaikka todellisuudessa metsävarat kasvaisivat ja metsät olisivat hiilinieluja eivätkä päästölähteitä.

Parlamentti muutti täysistunnossa ympäristövaliokunnan esitystä myös niin, että jäsenmaa voi lisätä hakkuita noudattaen kestävän metsänhoidon käytänteitä, mikäli metsämaan voidaan todeta edelleen toimivan hiilinieluna ja pitkän aikavälin päästövähennysstrategiasta pidetään kiinni.

Sarvamaa kertoo, että suomalaismeppien Lulucf-väännössä oli hyvin pitkälle kyse Suomen metsästrategiasta.

– Minun mielestäni Suomen metsästrategialla ja Suomen metsätaloudella ja kestävällä metsänhoidolla ei todellakaan ole mitään hävettävää Euroopassa vaan päinvastoin, Sarvamaa toteaa.

Miapetra Kumpula-Natri korostaa, että Euroopan metsät täytyy pitää nieluna. Hän kuitenkin huomauttaa, että metsästä on saatavissa myös hyvällä metsänhoidolla tuotteita, jolla biotalous voi mennä eteenpäin kestävällä tavalla. Nyt Lulucf-asetus vastaa Kumpula-Natrin mukaan ympäristöneuvotteluvaatimuksiin Pariisin ilmastosopimuksen osalta, mutta antaa myös metsäisille maille mahdollisuuden kehittää metsäsektoria eteenpäin ja käyttää biotaloutta kestävästi.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1189 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.