Kestämätön maankäyttö uhkaa eurooppalaista maisemaa

Kuva: ANBerlin/Flickr CC

Kiihtyvä rakentaminen, väestönkehitys, teknologiset muutokset ja ilmastonmuutos muokkaavat eurooppalaista maisemaa. Viime viikolla julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen raportissa todetaan, että maankäytön ristiriidat kasvavat Euroopassa ja maankäyttöön tarvitaan parempaa hallintaa, jotta se tapahtuu vastuullisesti ja kestävällä tavalla.

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) raportissa tarkastellaan maankäyttöön liittyviä trendejä viimeisen 25 vuoden ajalta sekä niiden vaikutusta ympäristöön. Suurin muutos on ollut kiihtyvä kaupungistuminen ja kaupungistuneen elämän vaatimukset, johon liittyy kuluttaminen ja nopea liikkuminen.

Hedelmällisen maan peittäminen rakennuksilla, liikenneinfrastruktuurilla ja teollisuudella tuo taloudellisia etuja. Samalla kuitenkin korostuu tarve säilyttää luonnon omia resursseja.

Oikeilla käytännöillä maankäytön suunnittelussa, maataloudessa, turismissa, liikenteessä ja energiasektorilla voidaan rajoittaa maankäytön negatiivisia vaikutuksia. Raportissa suositellaan kaupunkien maankäyttöön kestäviä ratkaisuja kuten esimerkiksi vanhojen teollisuusmaiden käyttöä muuhun tarkoitukseen ja uusien viheralueiden suunnittelua.

Raportin mukaan Euroopassa maanviljelyyn käytettävä maa-ala pienenee 1000 neliökilometrin vuosivauhtia. Lukema perustuu viimeisimpään, vuosina 2006-2012, kerättyyn dataan. Perinteinen maaseutumaisema on rakennemuutoksen kourissa. Sen muutokseen vaikuttaa muun muassa sekä maatalouden tehostaminen että maanviljelysmaan hylkääminen.

Euroopan metsäalueet ovat kasvaneet 1960-luvulta lähtien tehden Euroopasta maailman metsäisimmän alueen. Euroopassa yli 42 prosenttia maa-alueesta on metsän peitossa. Raportin mukaan metsien käyttöä on kuitenkin viime vuosina tehostettu, mikä saattaa johtaa metsien ekosysteemien muutokseen.

Raportissa korostetaan myös, että hyvä maankäyttö voi johtaa maankäytön monimuotoisuuteen maaseudun ja kaupunkien välillä. Se voi myös suojella hedelmällisiä maita elintarvike- ja biomassatuotannolle ja edistää hiilivarastojen syntymistä sekä ehkäistä maaperän eroosiota.

Raportin mukaan maiseman tarkastelu voi olla hyödyllistä yhteiskunnan ja ympäristön muutosten seurannassa. Tiedon ja poliittisten päätösten välissä on kuitenkin Euroopan ympäristöviraston mukaan kuilu, minkä vuoksi maankäyttöä ei hallita kestävällä tavalla. Yksi tapa paikata kuilua on Euroopan satelliittijärjestelmä Copernicus, jonka avulla eurooppalaisesta maisemasta voidaa kerätä tarkempaa dataa.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1189 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.