Suomen vankiloissa on havaittu radikalisoitumista 84 henkilön osalta

Riihimäen vankila 15. maaliskuuta 2016. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset

Euroopassa  tapahtuneet terrori-iskut ovat vahvistaneet käsitystä vankiloiden roolista radikalisoitumisen taustalla. Lähes jokaisessa vakavassa iskussa tekijöiden tai suunnittelijoiden joukossa on rikollistaustainen henkilö tai entinen vanki.

Suomen vankiloissa on tehty väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyvä havainto 84 henkilön osalta. Näistä 45 on edelleen vankilassa ja 39 henkilöä on vapautettu tai poistettu maasta. Havainnot ovat eriasteisia ja -laatuisia. Osa havainnoista on rikosseuraamusalalla toimivien viranomaisten mukaan vakavia. Tiedot selviävät Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamisprojektin väliraportista.

Suomessa on tunnistettu kuitenkin vielä verrattain vähän vankeja, joilla voisi olla taipumusta ekstremismiin ja radikalisoitumiseen. Esimerkiksi pelkästään Ranskassa ja Belgiassa väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä vankeja on satoja. Euroopan korkean turvaluokituksen vankiloiden osastot ovat lähes täynnä väkivaltaisia ekstremistejä, terrorismirikoksista epäiltyjä tai tuomittuja. Heidän joukossaan on myös Lähi-idän konfliktialueille pyrkineitä sekä sieltä palanneita ihmisiä.

Johtopäätöksiä Suomen vankiloissa olevien vankien radikalisoitumisesta ei voitu vetää pelkästään tuijottamalla terrorismirikostuomioiden puuttumista. Esimerkiksi Suomessa konfliktialueelle matkustaminen ei ole terrorismirikos, mutta taistelualueelta palaajia voi olla vankiloissa myös muista rikoksista tuomittuna. Ei myöskään ole perusteita olettaa, että muissa maissa esiin tulleet ongelmat, eivät jostakin syystä ilmenisi myös Suomessa. Projekti, jossa päätettiin tehostaa suomalaisissa vankiloissa esiintyvän radikalisoitumisen tunnistamista, käynnistettiin keväällä 2016.

Karismaattiset johtohahmot vankiloissa radikalisoivat muita

Havaintoja liittyen ekstremismiin on tehty projektin aikana useita. Suomen vankiloissa on tapahtunut muun muassa muslimitaustaisten vankien tekemiä pahoinpitelyjä, joilla epäillään olleen uskonnollinen peruste. Lisäksi on havaittu, että ääri-islamiin liitettäviä terrori-iskuja on juhlittu vankiloissa. Havaintoja on tullut lähes aina iskun tapahduttua. Havaintojen perusteella voi todeta, että vankien joukossa on henkilöitä, jotka suhtautuvat myönteisesti länsimaalaisiin ihmisiin kohdistuvaan terrorismiin.

Tähän mennessä Rikosseuraamuslaitoksen projektissa on selvinnyt, että lähtökohtana vankiloissa tapahtuvalle väkivaltaiselle radikalisoitumiselle on altistuminen aatteelle tai ideologialle, jossa on ekstremistisiä piirteitä. Yleensä altistuminen tapahtuu toisen vangin tai vankilajengin vaikutuksesta. Karismaattiset johtohahmot vankiloissa radikalisoivat johdonmukaisesti muita. Koska internetin käyttöä rajoitetaan vankiloissa, ekstremistinen materiaali löytyy kirjojen tai cd-levyjen muodossa tai se on itse tuotettua.

Myös vankilan ulkopuoliset asiat voivat ruokkia vangin radikalisoitumista muurien sisällä. Yhteydenpito ekstremistisiin verkostoihin, tuttavapiiriin, auktoriteetteihin ja saman ajatusmaailman jakaviin sukulaisiin voi toimia polttoaineena katkeroitumiselle ja vihan lisääntymiselle.

Ilmiö koskettaa Suomen vankiloissa pääosin ulkomaalaistaustaisia vankeja ja radikalisoituminen liittyy uskonnolla perusteltuun väkivaltaiseen ekstremismiin. Projektin aikana on tehty Etelä-Suomen alueella useita havaintoja liittyen poliittisesti perusteltuun väkivaltaiseen ekstremismiin. Havaintojen perusteella suurin radikalisoitumisen uhka liittyy vankeihin, jotka altistuvat ääri-islamistiselle tai -oikeistolaiselle aatteelle.

Ehkäisyssä panostettava laitossijoitteluun ja tiedonvaihtoon

Radikalisoitumisen ehkäisyssä vankeusaikana tulee raportin mukaan panostaa henkilökunnan kouluttamiseen, tiedonhankintaan ja turvalliseen laitossijoitteluun. Turvallinen laitossijoittelu voi olla tehokkain tapa hallita radikalismin ja väkivaltaisen ekstremismin aiheuttamia ongelmia, koska vaikuttavista kuntoutusmenetelmistä ei vielä ole näyttöä.

Väkivaltaisen ekstremismin havaitsemisessa ja radikalisoitumisen ehkäisemisessä viranomaisten yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla on suuri merkitys. Rikosseuraamuslaitoksen raportissa painotetaan, että tiedonvaihdon täytyy olla toimivaa paikallisella tasolla sekä myös EU-jäsenmaiden ja pohjoismaiden kesken.

Rikosseuraamuslaitos muistuttaa, että kaikki väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät henkilöt eivät välttämättä automaattisesti ilmene vankiloiden päivittäisessä toiminnassa tai tiedonhankinnassa, koska osa heistä hallitsee erittäin menestyksekkäästi esimerkiksi peitetoimintaan liittyviä taktiikoita. Näissä tilanteissa Rikosseuraamuslaitos sanoo olevansa täysin riippuvainen toimivasta viranomaisyhteistyöstä.

Ennakkotiedon saaminen yhteistyöviranomaiselta on tärkeää, sillä vanki ei ole välttämättä ollut päivääkään suljetussa laitoksessa tai edes tutkintavankeudessa, tullessaan esimerkiksi avolaitokseen suorittamaan tuomiotaan. Samaan aikaan radikalisoitumisprosessi on voinut siviilissä olla jo pitkällä, tai vaihtoehtoisesti avolaitokseen sijoitetaan henkilö, jolla on intressi radikalisoida muita vankeja.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1106 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.