Eurooppaan pyrkijöiden kuolemat Välimerellä vähenivät kesäkuukausina

Kuva: Frontex

Ihmishenkien menetykset Välimerellä ovat vähentyneet merkittävästi kesäkuukausien aikana. Tämä on osin seurausta siitä, että keskisen Välimeren ylittävien muuttajien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti.

EU on yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa avustanut yli 11 000:ta muuttajaa palaamaan vapaaehtoisesti kotimaahansa Libyasta ja Nigeristä. Asiasta kerrotaan komission ja EU:n korkean edustajan yhteisessä tiedotteessa.

– EU on johtavassa asemassa, kun on kyse muuttajien konkreettisesta auttamisesta ja suojelemisesta. Tekemällä yhteistyötä YK:n virastojen ja afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa olemme saavuttaneet joitakin rohkaisevia tuloksia ensisijaisissa tavoitteissamme, jotka ovat ihmishenkien pelastaminen, ihmissalakuljettajien verkostojen liiketoimintamallien hajottaminen, köyhyyden vähentäminen ja laillisten maahanpääsyväylien kehittäminen Eurooppaan, EU:n korkea edustaja Federica Mogherini totesi.

Kumppanuutta YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa on vahvistettu koko keskisen Välimeren reitillä. Muuttajia pyritään suojelemaan ja tukemaan erityisillä ohjelmilla, jotka koskevat muun muassa perusterveydenhuoltoa, asiakirjojen saamista, tuettua vapaaehtoista paluuta ja paluumuuttajien uudelleenkotouttamista.

EU jatkaa kumppanuuskehykseen perustuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä painopisteiksi valittujen viiden Afrikan maan (Niger, Mali, Nigeria, Senegal ja Etiopia) kanssa. EU tarjoaa tukea Sahelin alueen turvallisuuden ja kehityksen parantamiseksi. EU:n Afrikka-hätärahastosta, jonka soveltamisala on laajennettu kattamaan Guinea, Norsunluurannikko ja Ghana, on tähän mennessä allekirjoitettu 169 sopimusta, joiden kokonaismäärä on yli 1,2 miljardia euroa.

Rahoittamisen lisäksi EU on käynnistänyt On hankkeita, joilla autetaan luomaan työpaikkoja tai tuetaan perussosiaalipalveluja paikallisen väestön hyväksi. Turvallisuuden lisäämiseksi alueella vahvistetaan EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioita ja alueellistetaan niiden soveltamisalaa. EU on 50 miljoonan euron rahoituksella myös G5 Sahel -ryhmän yhteisten joukkojen tärkein rahoittaja. Näiden joukkojen tehtävänä on parantaa aluerajojen turvallisuutta ja torjua ihmiskauppaa.

Lisäksi yhteistyötä on tehostettu kumppanimaiden kanssa Pohjois- ja Länsi-Afrikassa samoin kuin Aasiassa, jossa Bangladeshin kanssa päästiin sopimukseen menettelyohjeista.

Myönteistä edistystä keskisen Välimeren reitillä

Työtä keskisen Välimeren reitillä on edelleen tehostettu. Etsintä- ja pelastuspalvelua merellä jatketaan samoin kuin työtä Libyan naapureiden kanssa ja vapaaehtoisen paluun edistämistä. Italialle suunnattavia tukitoimia koskevan, 4. heinäkuuta hyväksytyn toimintasuunnitelman jälkeen hyväksyttiin 46,3 miljoonan euron hanke EU:n Afrikka-hätärahastosta. Sillä vahvistetaan Libyan viranomaisten valmiuksia rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallitsemiseen.

Tämä täydentää kansainvälisten kumppaneiden, kuten Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja UNHCR:n, kanssa käynnissä olevaa työtä, jonka tarkoituksena on parantaa maahanmuuttajien ja pakolaisten suojelua, lisätä tuettua vapaaehtoista paluuta, avata laillisia maahanpääsyväyliä suojelua tarvitseville henkilöille ja parantaa vastaanottavien yhteisöjen paineensietokykyä.

Komissio on ottanut käyttöön varoja, joilla tuetaan yli 37 000 henkilön uudelleensijoittamista vuonna 2018 muun muassa Pohjois-Afrikasta ja Afrikan sarvesta.

Komissio patistaa kuitenkin jäsenvaltioita vielä lisäämään sitoutumistaan ja osallistumistaan. Tämä koskee erityisesti komission 4. heinäkuuta käynnistämässä uudelleensijoitushankkeessa annettavia vastaanottolupauksia ja EU:n Afrikka-hätärahaston käyttöön asetettavia resursseja.

Tuleva EU:n ja Afrikan huippukokous marraskuussa 2017 antaa tilaisuuden arvioida edistymistä Afrikan maiden kanssa tehdyn kumppanuuskehyksen puitteissa.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1106 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.