Suomalaismepit odottavat Junckerin esittelevän kuudennen tulevaisuusskenaarion

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esittelee ensi viikon keskiviikkona 13.9. ajatuksensa Euroopan tulevaisuudesta parlamentin täysistunnossa.

EU-viranomaiset ovat arvelleet, että Junckerin ”Unionin tila” puheessa käsitellään pitkälti samoja asioita kuin maaliskuussa julkistetuissa tulevaisuus-skenaarioissa. Hänen ajatellaan ennemminkin kertovansa visionsa Euroopan unionin tulevaisuudesta kuin tekevän tarkkoja toimintaehdotuksia.

Suomalaismepit puntaroivat tänään Helsingissä toimittajatilaisuudessa, mitä Junckerin keskiviikkoinen linjapuhe voisi sisältää.

– Ilman muuta tämä Junckerin puhe on sellainen, joka antaa mahdollisuuden keskustella siitä, että mihin suuntaan välittömien kriisitunnelmien jälkeen EU:ssa mennään, europarlamentaarikko Heidi Hautala (Greens) totesi.

Hautala olettaa, että Juncker esittää linjapuheessaan kuudetta tulevaisuuskenaariota tai jonkinlaista yhdistelmää jo aiemmin julkaistuista tulevaisuusskenaarioista.

Meppi Miapetra Kumpula-Natrin (S&D) tuntuma on se, että kriisitunnelmat on nyt Euroopassa selätetty, vaikka töitä onkin monella sektorilla.

Kumpula-Natri odottaa Junckerin puivan linjapuheessaan digiagendan edistymistä ja huomauttaa, että paljon Junckerin lupauksista digitaaliunionin ja energiaunionin rakentamisesta onkin edennyt viime kaudella aloitteisiin.

Digiagenda jatkuu syksyllä

Sirpa Pietikäinen (EPP) katsoo myös, että syksyllä parlamentin työssä tulee jatkumaan digiagenda, johon pitäisi saada paljon vauhtia lisää.

– Vauhtia lisää pitäisi saada reiluihin pelisääntöihin, mikä liittyy tietoturvaan ja esimerkiksi algoritmien ratkomiseen, mikä liittyy esimerkiksi itseohjautuviin autoihin tai itseoppiviin ja kehittyviin tietokoneisiin.

Pietikäinen painottaa, että tällaiset vastuukysymykset täytyy ratkaista, jotta digiagendaa saadaan vauhditettua.

Energiaunioni liittyy myös Pietikäisen mukaan vahvasti Euroopan tulevaisuusvisioihin.

– Energiatehokkuus, uusiutuva energia, itseohjautuvat verkot, koko tämä paketti, Pietikäinen listaa.

Maahanmuutosta ja Brexitistä Pietikäinen uskoo Junckerin myös puhuvan linjapuheessaan.

– Olette varmasti huomanneet Macron-Merkell-yhteistyön. Minä näkisin,että tänä syksynä tulee varmasti aika nopeasti unionin kehittämisagenda Saksalta ja Ranskalta, euroedustaja arvioi.

Pietikäinen uskoo, että tosiallisesti Saksan ja Ranskan agenda tulee tarkoittamaan asiakirjaa jota Pietikäinen nimittää Emun jatkoksi, eli euroalueen yhteistyön tiivistymisen jatko.

Pietikäinen uskoo, että Saksa ja Ranska lähtevät ajamaan tiiviimpää taloudellista yhteistyötä, joka tarkoittaa tiukempaa velkajarrua, mutta myöskin solidaarisuuselementtiä yllättävien vaikeuksien edessä. Se tarkoittaisi Pietikäisen mukaan myös käsittelyssä olevan sosiaalisen pilarin ja veronkiertoa estävän työn nivomista paremmin ja tarkemmin osaksi taloudellista yhteistyötä.

Taloudellisen yhteistyön tiivistämisen lisäksi toisena isona keskustelua eteenpäin vievänä moottorina Pietikäinen näkee puolustuskeskustelun.

Eurooppa on selviämässä kriisistään

Liisa Jaakonsaaren (S&D) mukaan Euroopan unioni on pikkuhiljaa selviämässä eksistentialistisesta kriisistään. Ihmisten usko rauhan projektiin on Jaakonsaaren mukaan kasvanut vastareaktiona Trumpin valtaannousulle ja Brexitille.

Jaakonsaari odottaa Junckerin linjapuheelta aiemmin esitettyjen viiden tulevaisuusskenaarion lisäksi kuudetta vaihtoehtoa. Hän pitää sitä S&D-ryhmän näkökulmasta hyvänä asiana, sillä ryhmä on aiemmin ilmaissut, että se ei hyväksy esitettyjä viittä tulevaisuusskenaariota.

– Täytyy vielä korostaa sosiaalista ulottuvuutta. Säästö- ja leikkaamistoimenpiteistä pitää päästä unionin kehittämiseen ja siinä tulee esiin sosiaalinen ulottuvuus, joka tarkoittaa erityisesti työllisyyttä ja myös työelämän kysymyksiä, Jaakonsaari sanoo.

Meppi jatkaa, että hänen käsityksensä mukaan yksi perussyy populismin syntyyn ja EU:n vastustamiseen on se, että ihmiset ovat kokeneet arjessaan, että on syntynyt kahdet työmarkkinat.

– Toisille maksetaan, esimerkiksi maahanmuuttajille, vähemmän ja jopa pidetään orjatyössä joissain maissa ja sitten on normaaleilla työehdoilla toimivat palkalliset ihmiset, sanoo Suomen entinen työministeri Jaakonsaari painottaen, että kyseessä on valtavan iso poliittinen kysymys.

Liisa Jaakonsaari uskoo myös, että komission puheenjohtaja Juncker tulee linjapuheessaan esittämään käsityksensä veronkierrosta. Hän myös sanoo Pietikäisen tavoin, että Saksan vaalit tulee merkitsemään unionin kehittämiselle paljon, vaikka pääehdokkailla ei olekaan eriäviä käsityksiä siitä, miten unionia kehitetään.

– Macronin kannatus on laskussa, mutta hänen 64-vuotiaan vaimonsa Brigitten kannatus on voimakkaasti nousussa. Tämä antaa meille vanhoille rouville tietenkin uutta puhtia täällä Euroopassa, Jaakonsaari vitsailee naurattaen paikalle saapuneita toimittajia.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1106 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.