Jyrki Katainen: Lähivuosina tiikerinloikka fossiilitaloudesta biotalouteen

- Olen vakuuttunut, että kuluttajat ovat valmiita ottamaan uusiutumattomien kertakäyttötuotteiden sijaan käyttöön uusiutuvia ja kierrätettäviä ratkaisuja. Lähivuosina voikin tapahtua merkittävä tiikerinloikka fossiilitaloudesta biotalouteen, kuvailee Katainen. Kuva: HANDOUT/Uusi puu

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on avannut Euroopan parlamentissa Brysselissä Uusi puu -yhteisön näyttelyn. Katainen pitää näyttelyä erinomaisena esimerkkinä siitä, millä tavalla eurooppalaisten päättäjien tietoisuutta puupohjaisista tuotteista voidaan lisätä.

– Tässä näyttelyssä puupohjainen biotalous konkretisoituu tavalla, jossa biotaloutta voi sanan mukaisesti koskettaa käsin. Kun puu on vieras materiaali Euroopassa, nämä konkreettiset tuote-esimerkit lisäävät ymmärrystä puupohjaista biotaloutta ja sen kautta kestävää metsätaloutta kohtaan, Katainen sanoo tiedotteessa.

Katainen arvioi kiertotalouden olevan markkinatalouden seuraava iso globaali megatrendi, minkä vahvistuminen Euroopassa ja maailmanlaajuisesti vetää biotaloutta kasvuun ja avaa valtavaa markkinapotentiaalia puupohjaisille tuotteille.  Kataisen mukaan kiertotalous vähentää päästöjä, lisää tuottavuutta ja kestävyyttä.

– Puulla ja puupohjaisilla tuotteilla tulee olemaan keskeinen rooli kiertotalouden vahvistamisessa ja Euroopan talouden modernisoinnissa. Tuotteiden uusiutuvuus ja kestävyys tulee voida osoittaa, minkä kautta niiden hyväksyttävyys kasvaa, muistuttaa Katainen.

Kuva: Ari Tikka/Flickr CC Suomalaisen biotalouden ratkaisut ovat esillä Euroopan parlamentissa - Uusi puu -yhteisö järjestää Euroopan parlamentissa 5.-8.9. Mihin puu pystyy? Lue lisää

 

Uudet innovaatiot kasvattavat biotaloutta

Uusi puu -yhteisön näyttelyssä on esillä 20 toimijan yli 50 puupohjaista tuotetta ja ratkaisua, joista osa on markkinoilla, osa laajamittaisen tuotannon skaalausvaiheessa ja osa kehitysvaiheessa.

– Biotalouden vahva kasvu tapahtuu juuri yritysten innovaatioiden ja tuotteiden kautta, mikä on tässä näyttelyssä nähtävissä. EU:n tehtävä on luoda pelisäännöt ja toimivat markkinat. Tärkeimmät politiikkakeinot millä puupohjaisten biotalouden tuotteiden kehitystä voidaan edistää ovat juuri tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovaatiopolitiikan rahoitusvälineet, selventää Katainen.

Katainen uskoo, että markkinat toimivat parhaiten, kun uudet innovatiiviset tuotteet vastaavat markkinoilla olevaan kysyntään.
– Olen vakuuttunut, että kuluttajat ovat valmiita ottamaan uusiutumattomien kertakäyttötuotteiden sijaan käyttöön uusiutuvia ja kierrätettäviä ratkaisuja. Lähivuosina voikin tapahtua merkittävä tiikerinloikka fossiilitaloudesta biotalouteen, kuvailee Katainen.

Biotalouden edistäminen on osa kiertotalouden kasvua ja jätteiden vähentämistä, mitkä ovat keskeisiä politiikan tavoitteita komission työssä. Kataisen mukaan esimerkiksi tämän vuoden lopulla valmistuvalla muovistrategialla pyritään osin rajoittamaan muovin käyttöä, edistämään sen kierrätystä ja biomuovin kehittämistä. Sääntelyllä voidaan luoda markkinaa ja vauhdittaa sen kehittymistä. Toisaalta ei pidä säädellä liikaa eikä liian hienojakoisesti, ettei sääntely estä innovaatioita.

Puupohjaiset tuotteet lisäävät ymmärrystä kestävästä metsätaloudesta

Katainen myöntää, että eurooppalaisten päättäjien tiedon taso metsäasioissa on ollut aina huono, mikä on nähty metsien hiilinielupäätöksen valmistelun yhteydessä.
– Toivottavasti kiertotalous ja biotalous sen osana tuo puun uudella, hyväksyttävällä tavalla esille. Minulle oli suuri yllätys, miten syvällisesti puu ja metsä jakavat mielipiteitä. Puu ja metsä koetaan isossa osassa Eurooppaa olevan suojelun piirissä. Metsiä tulisi monen mielestä kohdella kuin puistoja, jotka ovat kaupunkilaisten virkistysalueita ja niitä ei saa hakata. Oikeastaan vain metsämailla ymmärretään se, että metsillä voi olla myös talouskäyttöä.

Kataisen mukaan jäsenmaiden kannattaa pyrkiä yhteiseen metsästrategiaan, jonka kautta voidaan saada lisää ymmärrystä metsien monipuoliselle käytölle.

– Nykytila ei ole toivottava, jos parlamentista tulee lainsäädäntöä, joka estää uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen. Komissiossa on vuonna 2012 hyväksytty biotalousstrategia, jonka uudistamisen tarvetta on selvästi olemassa. Nyt kun strategia on ollut tutkimus- ja kehityspainotteinen, sen päivittämisessä voitaisiin ottaa puun käyttö uusiutuvana biotalouden materiaalina enemmän politiikan keskiöön, vahvistaa Katainen.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1106 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.