Sirpa Pietikäinen tyytymätön komission vastaukseen susiasiassa

SUSI. Kuva: Gary Kramer/U.S. Fish & Wildlife Service/Wikipedia
Arkistokuva. Susi. Kuva: Gary Kramer/U.S. Fish & Wildlife Service/Wikipedia

Suomeen on säädetty suurin mahdollinen suden saalismäärä vuosille 2016-2018, tämä tarkoittaa lupaa kaataa 53 sutta kolmen vuoden aikana.

EU:n luontodirektiivin 16 artiklan mukaan suurpetojen metsästys on sallittua ainoastaan silloin, kun muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan kiintiötä voidaan pitää ylimitoitettuna, kun otetaan huomioon Suomen susikannan suuruutta koskevan tiedon epävarmuus, varovaisuusperiaate ja suotuisan suojelun tason vaatimus.

Pietikäinen lähetti komissiolle kirjallisen kysymyksen asiasta. Hän tiedusteli, katsooko komissio, että "Suomessa noudatettava susien metsästystä koskeva poikkeuslupaharkinta on EU:n luontodirektiivin ja sitä koskevan EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen erityisesti sosiaalisiin syihin perustuvien kriteerien soveltamisen, muiden tyydyttävien ratkaisujen selvittämisen sekä susikannan suotuisan suojelun tason säilymisen osalta".

Komissaari Karmenu Vella vastasi Pietikäisen kirjalliseen kysymykseen komission puolesta.

- Komission vastaus oli valitettavan välttelevä ja sisällyksetön, Pietikäinen harmittelee kotisivuillaan.

Vella vastasi, että komissio on käynyt tiivistä vuoropuhelua Suomen viranomaisten kanssa susikannan hoitamisesta siitä lähtien, kun ne laativat uuden hoitosuunnitelman. Vella kertoo komission olevan tietoinen Suomen susikannan hoidossa vuodesta 2015 lähtien tapahtuneista muutoksista ja että Suomen sudenhoitopolitiikasta keskustellessa on otettu huomioon 16 artiklan nojalla myönnettävät poikkeukset.

- Komissio muistuttaa, että kukin poikkeuksen soveltamista koskeva yksittäinen päätös on voitava perustella luontotyyppidirektiivin 16 artiklassa säädetyillä syillä. Tarvittaessa komissio ryhtyy toimiin sen varmistamiseksi, että susikannan hoito vastaa EU:n lainsäädännön vaatimuksia, Vella muotoili vastauksessaan.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.