Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto: Suomalainen ruoka on Euroopan puhtainta

Traktori
Traktori. Kuva: EC

Euroopan unionin alueella syöty ruoka on edelleen suurelta osin vapaa torjunta-ainejäämistä tai jos niitä on, määrä on lakien sallimissa rajoissa. Asia selviää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) julkaisemasta raportista.

Suomalainen ruoka on raportin mukaan Euroopan puhtainta. Yhdestäkään suomalaisesta tuotteesta ei löydetty turvallisen rajan ylittäviä torjunta-ainejäämäpitoisuuksia.

Viimeisin EFSAn julkaisema seurantakertomus paljastaa, että yli 97 prosentissa EU-alueelta vuonna 2015 kerätyissä ruokanäytteissä torjunta-ainejäämien määrät olivat laillisissa rajoissa. Luku oli saman suuntainen vuoden 2014 perusteella kirjatussa raportissa.

Tietoja torjunta-ainejäämistä on kerätty EFSAn raporttiin 30 maasta ja yli 82 000 näytteestä. Ruoka-aineita tutkimuksessa oli mukana yli 300. Suomen luvut koottiin reilusta 2000 näytteestä joista vajaat 600 oli kotimaisia. Suomessa kerätyistä näytteistä eniten jäämiä löydettiin mansikasta.

Suomessa viitteitä jäämistä havaittiin 10,8 prosentissa tutkituista näytteistä. Pahimmillaankin jäämiä oli kuitenkin vain tuotteessa kahdeksasosa siitä, mitä EFSA pitää vielä turvallisena syötäväksi. Toiseksi parhaassa maassa Virossa torjunta-ainejäämiä löytyi 18 prosentissa tutkituista näytteistä.

Eniten jäämiä löytyi vuonna 2015 espanjalaisista ja belgialaisista tuotteista. Jos taas katsotaan hylkäysrajan ylittäviä jäämäpitoisuuksia, Kypros ja Malta nousevat tilaston kärkeen. Kummassakin maassa 5,5 prosentissa tutkimuksessa mukana olleista elintarvikkeista torjunta-ainejäämiä on enemmän kuin EFSA sallii.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Authority-2017-EFSA_Journal

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1064 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.